Tor Anthon Christiansen, foto: SANDS Advokatfirma DA

Hvordan unngå konflikter i byggesaker?

Det kan lett oppstå unødvendige uenigheter i bygge- og anleggsprosjekter hvis partene på forhånd ikke har inngått en standardkontrakt. Bruk av NS-kontrakter minsker sjansen for tvister siden disse består av standardiserte bestemmelser om de aller fleste problemstillingene som kan oppstå.

Hvis man ikke har avtalt en standardkontrakt, er det den alminnelige ulovfestede kontraktsretten som gjelder. Det er vanskelig og komplisert å finne ut av hva som er de ulovfestede reglene, for eksempel når det gjelder varsling av endringer, reklamasjoner og overtakelse. Dette kan føre til unødig ressursbruk og kostnader både i rettssaker og i foregående tvister og forhandlinger. 

Nedskrevne regler

Standard Norge har utarbeidet en rekke ulike kontrakter og blanketter for bygg, anlegg og eiendom, som NS 8405, NS 8406 og NS 8407. Standardkontrakter er nedskrevne regler om alt som skjer i et prosjekt fra «fødsel til grav». Bruker man standardkontrakter, har man et sett med bestemmelser som gjelder den dagen det skulle bli konflikter. Det er forskjellige standarder og blanketter for bygg og anlegg som kan benyttes ettersom hvilket kontraktsforhold som gjelder.

– Jeg synes NS-kontraktene er enkle å bruke og godt egnet for sitt formål, sier Tor Anthon Christiansen, advokat og partner i SANDS Advokatfirma DA. Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har lang erfaring som rådgiver for entreprenører, byggherrer og rådgivere. Christiansen har holdt kurs i standardkontrakter for Standard Norge siden 2014.

– I kursene anbefaler jeg aktørene alltid om å bruke en standardkontrakt. Det er ikke garantert at det ikke oppstår uenigheter, men da har man i hvert fall regler å diskutere utfra, og det vil være mye lettere å komme frem til en løsning, sier Christiansen. 

Tar opp vanlige problemstillinger

I årenes løp er kursene blitt finjustert og tilpasset etter hva deltakerne er interessert i og hvilke problemer som oftest oppstår. Kursene er interaktive og tar opp hverdagslige hendelser i bygge- og anleggsbransjen man kan kjenne seg igjen i. Varsling om endringer, fristforlengelser og vederlagsjusteringer er alltid et tema på kursene og blir nøye gjennomgått.

– Om man ikke varsler innen fristen, vil man som hovedregel tape kravet sitt. Derfor er det viktig å kunne varslingsregimet, og at det gjelder for begge parter. Varsel om endringer vil automatisk bli godkjent dersom det ikke blir avslått uten ugrunnet opphold. Dette gjelder riktignok kun NS 8405/8415 og NS 8407/8417, men ikke de forenklede NS 8406/8416, sier Christiansen.

I kursene involveres deltakerne med spørsmål og innspill slik at det blir en toveiskommunikasjon, som gjør kursene mer levende og får alle deltakerne med.

Effektiv kursteknikk

Christiansen og de andre advokatene fra SANDS bruker en litt uvanlig, men svært effektiv kursteknikk som går ut på å vise teksten i standarden på storskjerm og anmode kursdeltakerne om å markere nøkkelord i sitt eget eksemplar. Deltakerne får også konkrete tips og henvisninger til andre relevante bestemmelser man kan notere. 

– Et dagskurs eller todagerskurs høres lenge ut, men erfaring viser at deltakerne ønsker å høre mer etter endt kurs, sier Christiansen.

Kombinasjonen av innholdet og kursteknikk har ført til gode tilbakemeldinger. 

– Kursene er veldreide opplegg som har fungert lenge, og blir fortløpende oppdatert med ny rettspraksis. Det er hyggelig at mange er fornøyde, avslutter Christiansen.

Meld deg på kurs

Kursene kan tas ved å melde seg på et åpent kurs, eller man kan bestille kurs bedriftsinternt

Se oversikt over alle juridiske standarder og byggblanketter for bygg og anlegg, samt i hvilke tilfeller den enkelte standard og blankett skal benyttes.

Narvik Vann: Felles praksis på tvers av kommunegrensene etter kurs i standarder

Sanering ved Narvik Vann
Foto: Narvik Vann

Narvik, Bodø og Tromsø bruker Standard Norge sine bedriftsinterne kurs som sørger for lik praksis i bruk av standardene om bygg, anlegg og juridiske kontrakter i de tre kommunene.

Narvik vann har hatt arrangøransvaret for de tre kommunene som nå drar nytte av lik praksis i kommunene. – Vi jobber mer effektivt etter kursene, sier Geir Richard Hansen i Narvik Vann.

Les mer om Narvik Vann og det gode samarbeidet i nord

Standardkontrakter for bygg, anlegg og eiendom

Kontrakter og blanketter innenfor bygg og anlegg består av følgende standardgrupper:

  • Standardkontrakter om utførelse av bygg og anlegg, inkludert underentreprise
  • Standardkontrakter for totalentreprise, inkludert underentreprise
  • Standardkontrakter for prosjektering, rådgivning og byggeledelse
  • Standardkontrakt for kjøp av byggevarer
  • Standard for prosedyrer ved overtakelse av bygg og anlegg

Les mer på fagsiden for standardkontrakter

Standard Norge har utarbeidet egne utfyllingsblanketter som kan brukes i tilknytning til de ulike standardene. Les mer om eBlanketter.

Sist oppdatert: 2023-03-20

Juridiske standarder for bygg og anlegg

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 4 005,00 (eks. mva)

Elektronisk standardsamling inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

SpråkNorsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NOK 3 504,00 (eks. mva)

Standardsamling som inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, samt tilhørende blanketter. Standardsamling P-801

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

Kurset er fullt. Nytt kurs avholdes 1.–2. juni 2023. Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager)

Kurs

NOK 9 950,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager), 22.- 23. mars 2023, Fornebu.

Tid: 2023-03-22Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager)

Kurs

NOK 9 950,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager),1.-2. juni 2023

Tid: 2023-06-01Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs

Kurs

NOK 9 950,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs, 19. - 20. april 2023, Fornebu.

Tid: 2023-04-19Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8415 - Underentreprise

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8415 - Underentreprise,26.04.23, Fornebu

Tid: 2023-04-26Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise,27.04.23, Fornebu.

Tid: 2023-04-27Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag)

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag),06.09.23, Fornebu.

Tid: 2023-09-06Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407, 07.09.23, Fornebu.

Tid: 2023-09-07Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Samspillsentreprise

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i Samspillsentreprise, 12.09.23, Fornebu

Tid: 2023-09-12Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 - 1/2 dag

Kurs

NOK 3 250,00 (eks. mva)

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407, 1/2 dag, 28.09.23, Fornebu.

Tid: 2023-09-28Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse