Person som signerer en kontrakt

Norsk Standard for konkurransegrunnlag for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag med ytelsesbeskrivelser

Standarden, NS 3418, fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter. Den inneholder i tillegg en del som angir struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Standarden, NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag – Struktur og innhold, som den formelt heter, er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er basert på strukturen i NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg – Redigering og innhold.

Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i profesjonell sammenheng. Standarden kan brukes av både offentlige og private aktører, og den kan brukes av både byggherrer og totalentreprenører. Standarden er primært laget for byggprosjekter. Den kan også brukes i anleggssektoren, men da er det nødvendig med visse tilpasninger.

NS 3418 er ikke utarbeidet med tanke på anskaffelse av prosjektledelse, byggeledelse eller prosjekteringsledelse som selvstendig rolle. Dette finnes det egne standarder for. Strukturen i NS 3418 kan likevel benyttes for slike oppdrag.

Oppdragsgivere vil ha varierende behov og krav til konkurransegrunnlaget, avhengig av oppdragets karakter og av om virksomheten er offentlig eller privat. I kapitel 6.3 i standarden er det laget en egen konkurransebeskrivelse som er tilpasset direkte anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester, som primært benyttes av totalentreprenører.

Standardens kapittel 8 Oppdragstakers ytelser kan brukes selvstendig. Da forutsettes det derimot at innholdet i kapittel 6 om konkurransebeskrivelsen og 7 om kontraktsgrunnlaget er ivaretatt på annen måte. Standarden kan brukes til å engasjere oppdragstakere til én eller flere faser i byggprosjektet.

NS 3418 er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. Komiteen består av medlemmer fra Statsbygg, UiO, Arkitektbedriftene i Norge, Maskinentreprenørenes Forbund, RIF, Statens Vegvesen, BuildingSMART Norge, Norsk Kommunalteknisk Forening, Norges bygg- og eiendomsforening, EBA og NTNU.

(Denne artikkelen har også vært på trykk i Byggeindustrien nr. 13-2020.)

Sist oppdatert: 2021-10-12

NS 3418:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 465,00 (eks. mva)

Standardsamling som inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430, samt tilhørende blanketter. Standardsamling P-801

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

Juridiske standarder for bygg og anlegg

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 3 900,00 (eks. mva)

Elektronisk standardsamling inneholder følgende standarder: NS 3405, NS 3405.P241, NS 3418, NS 3450, NS 8400, NS 8401, NS 8402, NS 8403, NS 8404, NS 8405, NS 8406, NS 8407, NS 8409, NS 8410, NS 8415, NS 8416, NS 8417 og NS 8430.

SpråkNorsk

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

Digitalt kurs i gjennomføring av anskaffelser basert på NS 3450 og NS 3418

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i gjennomføring av anskaffelser basert på NS 3450:2014 og NS 3418:2020, 10.03.2022

Tid: 2022-03-10Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse