Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Innovasjonsledelse

Innovasjon er nøkkelen for norske og internasjonale bedrifter som ønsker å styrke sin konkurranseevne inn i de neste tiårene, og norske bedrifter kan delta. ISO har startet et standardiseringsarbeid på Innovation Management (ISO/TC 279). Som Norges medlem i ISO ønsker Standard Norge å tilby norske virksomheter å påvirke dette arbeidet gjennom etablering av en egen speilkomite for Innovasjonsledelse (SN/K 512).

Standard Norge inviterer nå til deltakelse fra myndigheter, næringsliv, forskning, utdanningssektor, organisasjoner etc. Gjennom dette arbeidet ønsker Standard Norge å bidra til å fremme norske interesser og norske innovasjonsmiljøer internasjonalt.

Enhetlig terminologi
For Norge er det viktig å bidra i den tidlige fasen der arbeidet blant annet fokuserer på enhetlig terminologi. Det er dessuten viktig å påvirke bevisstheten omkring medarbeiderdrevet innovasjon. Forskning i Norge og Norden på dette området viser til hvordan medarbeiderdrevet innovasjon bidrar til vekst og utvikling. Innovasjon er et stort satsningsområde i EUs Europa 2020 program.

Målsettingen for programmet er å sikre at Europa produserer verdensledende forskning og fjerner hindre for innovasjon. For å lykkes med programmet må offentlig og privat sektor arbeide sammen for å skape banebrytende nye produkter og tjenester. Programmet søker å bidra til utviklingen av et eget innovasjonsnettverk i Europa.

Den norske standardiseringskomiteen SN/K 512 Innovasjonsledelse skal følge og påvirke arbeidet som nå igangsettes i ISO/TC 279 Innovation Management. Standard Norge har meldt på eksperter til komiteens  arbeidsgrupper, med den hensikt å bidra til at norske interesser blir ivaretatt i utviklingen av denne internasjonale standarden. Våre analyser sammen med ulike fagartikler bekrefter at norske bedrifter søker å finne «best-pratice- løsninger» for å utvikle egen innovasjonskultur.

Konkurransebildet for norske bedrifter som ønsker å vokse internasjonalt, stiller nye krav til innovasjon. Historien viser at bedrifter som evner å være innovative over tid er de som lykkes nasjonalt og internasjonalt.

Leder for den norske komiteen SN/K 512 er Magnus Hakvåg, Hakvåg Consulting.

Kontaktperson

Lars Erik Jensen
Prosjektleder
926 60 390 / lej@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 597,00 (eks. mva)

Innovasjonsledelse - Del 1: System for innovasjonsledelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-07-03)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter