Tastatur med grønn enter-knapp

Bærekraftige innkjøp

I mange organisasjoner er innkjøpsfunksjonen det sentrale ledd og den virkelige driveren for å implementere samfunnsansvar og bærekraft i styringen av organisasjonen. Imidlertid eksisterer det ofte både organisasjonsmessige og strategiske barrierer. Standarden ISO 20400:2017 Bærekraftige innkjøp kan bidra til å overkomme disse barrierene.

Standarden er et hjelpemiddel for organisasjoner til å integrere økonomiske betraktninger, prinsipper og problemstillinger innenfor bærekraft og samfunnsansvar, slik disse også er beskrevet i ISO 26000. Standarden er ikke kun relevant for innkjøpsavdelingen og toppledelsen, men også for interessenter som kommer i kontakt med innkjøpsprosessen, slik som leverandører, kontraktører, innkjøpere, lokale myndigheter og samfunnet for øvrig.

Standarden fokuserer både på politiske og strategiske aspekter av innkjøpsprosessen, men også det operasjonelle: kjøpsfunksjonen, innkjøpere og relaterte funksjoner.

For en organisasjon vil en standard for bærekraftige innkjøp kunne være et bærekraftig bidrag til å implementere samfunnsansvar i organisasjonens ledelse, forbedre styringen av innkjøpskjeden og forbedre konkurransekraften. Den vil også kunne være et bidrag for å harmonisere og forbedre globale omkostninger og innkjøpsprosedyrer i et langt perspektiv med forbedret inntjening som et resultat.

De viktigste prinsippene for bærekraftige innkjøp er følgende:

 • Ansvarlighet: En organisasjon bør stå til ansvar for sin påvirkning på samfunnet, økonomien og miljøet. I konteksten av innkjøp omfatter dette særlig ansvarlighet for påvirkninger og for påvirkningene på organisasjonens leveransekjede, der varer eller tjenester ses i et livsløpsperspektiv.
 • Åpenhet: En organisasjon bør være åpen for innsyn i de beslutningene og aktivitetene som har påvirkning på samfunnet, miljøet og økonomien. I konteksten av innkjøp omfatter dette særlig å være åpen for innsyn i innkjøpsbeslutninger og -aktiviteter, og å oppmuntre leverandørene til å være åpne for innsyn. Åpenhet er grunnlaget for dialog og samarbeid mellom interessenter.
 • Etisk atferd: En organisasjon bør opptre etisk og fremme etisk atferd gjennom sine leveransekjeder.
 • Fullstendig og rettferdig mulighet: En organisasjon bør unngå skjevhet og fordommer i all beslutningstaking om innkjøp. Alle leverandører, inklusive lokale leverandører og små og mellomstore organisasjoner (SMO-er), bør ha en fullstendig og rettferdig mulighet til å fullføre.
 • Respekt for interessentenes interesser: En organisasjon bør respektere, ta hensyn til og reagere på sine interessenters interesser når dens innkjøpsaktiviteter påvirker dem.
 • Respekt for rettssamfunnet og internasjonale atferdsnormer: En organisasjon bør strebe etter å være oppmerksom på alle lovbrudd i sine leveransekjeder. Den bør aktivt oppmuntre sine leverandører til å overholde disse reglene og vurdere og fokusere på samsvar der situasjonen krever det.
 • Respekt for menneskerettigheter: En organisasjon bør respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
 • Innovative løsninger: En organisasjon bør søke løsninger for å ta for seg sine mål for bærekraft og oppmuntre til innovativ innkjøpspraksis for å fremme mer bærekraftige resultater i hele leveransekjeden.
 • Fokus på behov: En organisasjon bør gjennomgå etterspørselen, bare kjøpe det som er nødvendig, og søke mer bærekraftige alternativer.
 • Integrering: En organisasjon bør sikre at bærekraft er integrert i all eksisterende innkjøpspraksis, for å få mest mulig bærekraftige resultater.
 • Analyse av alle kostnader: En organisasjon bør ta hensyn til påløpte kostnader gjennom livsløpet, oppnådd verdi for pengene og kostnader og gevinster som dens innkjøpsaktiviteter har påført samfunnet, miljøet og økonomien.
 • Kontinuerlig forbedring: En organisasjon bør kontinuerlig forsøke å forbedre sin praksis og sine resultater når det gjelder bærekraft, og oppmuntre organisasjoner i sine leveransekjeder til å gjøre det samme.

Oversettelse

Standarden er oversatt til norsk og er tilgjengelig i vår nettbutikk.

Kontaktpersoner

info@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

NOK 3 150,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 999,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 179,00 (eks. mva)

Bærekraftig utvikling i lokalsamfunn - Ledelsessystem for bærekraftig utvikling - Krav med brukerveiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15643:2021

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk — Rammeverk for vurdering av bygg og anlegg

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 780,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang