Tastatur med grønn enter-knapp

Bærekraftige anskaffelser

Innkjøpsfunksjonen spiller en sentral rolle i alle organisasjoner. Hvem man handler med spiller en nesten like viktig rolle som hva man kjøper. Det å forsikre seg om at ulike leverandører har sunn og etisk praksis gjennom hele verdikjeden blir stadig viktigere.

Dette gjelder både interne forhold i en organisasjon, som kvalitetssikringsprosedyrer, risikostyring og arbeidsforhold, og eksterne forhold som organisasjonenes påvirkning på miljø og samfunnet ellers. Bevissthet og forbedringer knyttet til disse forholdene bidrar til å gjøre den enkelte organisasjonen bedre, i tillegg til å forbedre livskvaliteten til alle som i et videre perspektiv blir påvirket av organisasjonens aktivitet. Standarder kan bidra til at disse faktorene og mange flere blir ivaretatt.

De viktigste prinsippene for bærekraftige anskaffelser

 • Ansvarlighet: En organisasjon bør stå til ansvar for sin påvirkning på samfunnet, økonomien og miljøet. I konteksten av innkjøp omfatter dette særlig ansvarlighet for påvirkninger og for påvirkningene på organisasjonens leveransekjede, der varer eller tjenester ses i et livsløpsperspektiv.
 • Åpenhet: En organisasjon bør være åpen for innsyn i de beslutningene og aktivitetene som har påvirkning på samfunnet, miljøet og økonomien. I konteksten av innkjøp omfatter dette særlig å være åpen for innsyn i innkjøpsbeslutninger og -aktiviteter, og å oppmuntre leverandørene til å være åpne for innsyn. Åpenhet er grunnlaget for dialog og samarbeid mellom interessenter.
 • Etisk atferd: En organisasjon bør opptre etisk og fremme etisk atferd gjennom sine leveransekjeder.
 • Fullstendig og rettferdig mulighet: En organisasjon bør unngå skjevhet og fordommer i all beslutningstaking om innkjøp. Alle leverandører, inklusive lokale leverandører og små og mellomstore organisasjoner (SMO-er), bør ha en fullstendig og rettferdig mulighet til å fullføre.
 • Respekt for interessentenes interesser: En organisasjon bør respektere, ta hensyn til og reagere på sine interessenters interesser når dens innkjøpsaktiviteter påvirker dem.
 • Respekt for rettssamfunnet og internasjonale atferdsnormer: En organisasjon bør strebe etter å være oppmerksom på alle lovbrudd i sine leveransekjeder. Den bør aktivt oppmuntre sine leverandører til å overholde disse reglene og vurdere og fokusere på samsvar der situasjonen krever det.
 • Respekt for menneskerettigheter: En organisasjon bør respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.
 • Innovative løsninger: En organisasjon bør søke løsninger for å ta for seg sine mål for bærekraft og oppmuntre til innovativ innkjøpspraksis for å fremme mer bærekraftige resultater i hele leveransekjeden.
 • Fokus på behov: En organisasjon bør gjennomgå etterspørselen, bare kjøpe det som er nødvendig, og søke mer bærekraftige alternativer.
 • Integrering: En organisasjon bør sikre at bærekraft er integrert i all eksisterende innkjøpspraksis, for å få mest mulig bærekraftige resultater.
 • Analyse av alle kostnader: En organisasjon bør ta hensyn til påløpte kostnader gjennom livsløpet, oppnådd verdi for pengene og kostnader og gevinster som dens innkjøpsaktiviteter har påført samfunnet, miljøet og økonomien.
 • Kontinuerlig forbedring: En organisasjon bør kontinuerlig forsøke å forbedre sin praksis og sine resultater når det gjelder bærekraft, og oppmuntre organisasjoner i sine leveransekjeder til å gjøre det samme.

FNs bærekraftsmål

Standarder for bærekraftige anskaffelser er et viktig verktøy for å bidra til å nå flere av FNs bærekraftsmål. Standardene vil hjelpe virksomheten din med målene for å utrydde fattigdom, stoppe klimaendringene og ha ansvarlig forbruk og produksjon. Med dette bygges det også opp et godt omdømme for bedriften.

Kontaktpersoner

info@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no

Utvalgte standarder

Kurs i Effektiv gjennomføring og deltakelse i offentlige anskaffelser

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i off.anskaffelser,11.05.23,Fornebu

Tid: 2023-05-11Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

NS-EN 17687:2022

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Offentlige anskaffelser — Integritet og ansvarlighet — Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 2022-08 (2022-11-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 17687:2022

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Offentlige anskaffelser — Integritet og ansvarlighet — Krav og veiledning

SpråkEngelskUtgave: 2022-08 (2022-08-26)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 3 368,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 2 137,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 471,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 15643:2021

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Bærekraftige byggverk — Rammeverk for vurdering av bygg og anlegg

SpråkEngelskUtgave: 2021-06 (2021-07-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 804,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang