Bærekraftige innkjøp

I mange organisasjoner er innkjøpsfunksjonen det sentrale ledd og den virkelige driveren for å implementere samfunnsansvar og bærekraft i styringen av organisasjonen. Imidlertid eksisterer det ofte både organisasjonsmessige og strategiske barrierer. Standarden ISO 20400:2017 Bærekraftige innkjøp kan bidra til å overkomme disse barrierene.

Standarden er et hjelpemiddel for organisasjoner til å integrere økonomiske betraktninger, prinsipper og problemstillinger innenfor bærekraft og samfunnsansvar, slik disse også er beskrevet i ISO 26000. Standarden er ikke kun relevant for innkjøpsavdelingen og toppledelsen, men også for interessenter som kommer i kontakt med innkjøpsprosessen, slik som leverandører, kontraktører, innkjøpere, lokale myndigheter og samfunnet for øvrig.

Standarden fokuserer både på politiske og strategiske aspekter av innkjøpsprosessen, men også det operasjonelle: kjøpsfunksjonen, innkjøpere og relaterte funksjoner.

For en organisasjon vil en standard for bærekraftige innkjøp kunne være et bærekraftig bidrag til å implementere samfunnsansvar i organisasjonens ledelse, forbedre styringen av innkjøpskjeden og forbedre konkurransekraften. Den vil også kunne være et bidrag for å harmonisere og forbedre globale omkostninger og innkjøpsprosedyrer i et langt perspektiv med forbedret inntjening som et resultat.

Oversettelse
Standarden er nå oversatt til norsk og vil være tilgjengelig i vår nettbutikk i løpet av første kvartal 2019.

Kontaktpersoner

Hege Thorkildsen
Prosjektleder
934 65 848 / hth@standard.no

Inger Jakobsen
Leder markeds- og forretningsutvikling
934 05 001 / inj@standard.no

Kjøpsinformasjon

67 83 87 00
salg@standard.no /
Nettprat med salg

Utvalgte standarder

NOK 1 694,00 (eks. mva)

Bærekraftige innkjøp - Veiledning

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 1 433,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar

SpråkNorskUtgave: 1 (2010-11-02)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 509,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for bærekraftige arrangementer - Krav og veiledning

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-11-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter