Kort om ISO 26000

Den internasjonale standarden NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar er en harmonisert og relevant veiledning for alle typer organisasjoner i privat og offentlig sektor. Innholdet er basert på internasjonal enighet mellom ekspertrepresentanter fra de viktigste interessentene, og oppsummerer beste praksis innenfor samfunnsansvar fra hele verden.

Folk som holder hverandre i hendene

NS-ISO 26000 både øker verdien av eksisterende arbeid og utvider forståelsen og implementeringen av samfunnsansvar ved å: 

 • utvikle internasjonal enighet og forståelse om hva samfunnsansvar betyr og hva organisasjonene må ta stilling til
 • gi veiledning om hvordan prinsipper overføres til effektive handlinger
 • foredle beste praksis som allerede er utviklet og spre informasjon internasjonalt.

En veiledning for alle organisasjoner
NS-ISO 26000 er beregnet for bruk i alle typer organisasjoner både i privat og offentlig sektor, i utviklede land og utviklingsland, i tillegg til i overgangsøkonomier. Standarden vil hjelpe organisasjonene i deres innsats for å drive på en samfunnsansvarlig måte, noe som samfunnet i større grad krever i dag.

Standarden er en frivillig veiledning og den setter ikke formaliserte krav. Den kan derfor ikke brukes som sertifiseringsstandard på tilsvarende måte som ISO 9001 for kvalitetsstyring og ISO 14001 for miljøstyring.

Hvorfor er NS-ISO 26000 viktig?
Bærekraftig drift for organisasjoner handler ikke bare om å levere varer og tjenester som tilfredsstiller kunden uten å belaste miljøet, men også om å opptre på en samfunnsansvarlig måte. Press for å gjøre dette kommer fra kunder, forbrukere, offentlige myndigheter, foreninger og allmennheten for øvrig. Samtidig forstår mange framsynte ledere i dag at varig suksess må baseres på en troverdig forretningspraksis og at aktiviteter som uredelig regnskapsføring og utbytting av arbeidskraft må forhindres.

Noe av utfordringen da standarden ble utarbeidet, var å finne ut hvordan man skal sette prinsippene for samfunnsansvar ut i praksis, og hvordan man kan innføre effektive tiltak når forståelsen av hva ”samfunnsansvar” betyr er så varierende. I tillegg har tidligere tiltak hatt en tendens til å fokusere på ”bedriftssamfunnsansvar” (corporate social responsibility), mens NS-ISO 26000 gir veiledning for alle typer organisasjoner.

NS-ISO 26000 gir derfor en internasjonal relevant forståelse av hva samfunnsansvar er, og hva organisasjoner må gjøre for å drive på en samfunnsansvarlig måte.

Hvordan vil NS-ISO 26000 hjelpe organisasjoner?
Standarden gir veiledning om:

 • konsepter, begreper og definisjoner knyttet til samfunnsansvar
 • bakgrunnen for, trender og egenskaper ved samfunnsansvar
 • prinsipper og praksis knyttet til samfunnsansvar
 • viktige emner og saker knyttet til samfunnsansvar
 • integrering, implementering og promotering av samfunnsansvarlige handlinger i hele organisasjonen og i organisasjonens nedslagsfelt
 • hvordan identifisere og kommunisere med interessenter
 • hvordan spre engasjement, prestasjoner og annen informasjon knyttet til samfunnsansvar

Hva inneholder NS-ISO 26000?
Innholdet i standarden for samfunnsansvar har følgende struktur:

 • Omfang
 • Termer og definisjoner
 • Om å forstå samfunnsansvar
 • Prinsipper for samfunnsansvar
 • Å kartlegge samfunnsansvar og gå i samarbeid med interessenter
 • Veiledning om kjerneområder for samfunnsansvar
 • Veiledning om integrering av samfunnsansvar i hele organisasjonen
 • Tillegg A – Eksempler på frivillige tiltak og verktøy for samfunnsansvar
 • Tillegg B – Forkortede termer

Veiledningen som gis i disse delene, er ment å være klar, forståelig, objektiv og relevant for alle organisasjonstyper, både store og små bedrifter, offentlig administrasjon og statlige organisasjoner.

Forholdet til relevante internasjonale konvensjoner
Veiledningen i ISO 26000 drar veksler på beste praksis utviklet av eksisterende samfunnsansvarstiltak i offentlig og privat sektor. Den samsvarer med og utfyller relevante deklarasjoner og konvensjoner fra FN og dens organisasjoner, spesielt International Labour Organization (ILO). Da standarden ble utviklet etablerte ISO en intensjonsavtale med ILO for å sikre samsvar med ILOs arbeidslivsstandarder. ISO inngikk også intensjonsavtaler med United Nations Global Compact Office (UNGCO) og med Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) for sikre et konstruktivt samarbeid i utviklingen av ISO 26000.

Hva kan vi oppnå med NS-ISO 26000?
NS-ISO 26000 fokuserer på hva samfunnsansvar innebærer, hvilke saker en organisasjon må ta stilling til for å drive på en samfunnsansvarlig måte, og hva som er beste praksis for implementering av samfunnsansvar.

NS-ISO 26000 er et kraftig verktøy for å hjelpe organisasjoner med overgangen fra gode intensjoner til gode handlinger.

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2021-03-27

NOK 1 375,00 (eks. mva)

Veiledning om samfunnsansvar (ISO 26000:2010)

SpråkNorskUtgave: 2020-10 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 245,00 (eks. mva)

Samfunnsansvar - en veiviser til NS-ISO 26000 - P695

SpråkNorsk

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang