Store puslespillbrikker i ferd med å bli satt sammen

Kurs i standardisering

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med å lage standarder? Vi tilbyr to kurs som skal gi komitémedlemmer og andre interessenter en grunnleggende kunnskap om standardiseringsarbeid og det å delta i standardiseringskomiteer.

Målet med kursene "Introduksjon til standardisering" og "Komitéarbeid" er å sette deltakerne bedre i stand til å bidra aktivt i nasjonal, europeisk og internasjonal standardisering, og at ressursene som settes av til standardiseringsarbeid blir utnyttet på best mulig måte.

Målgruppen for kursene er primært personer som jobber med standardisering og "nye fagpersoner" som kunne tenke seg å være med på å utarbeide standarder til nytte for nærings- og samfunnsliv.

Se detaljer om kursene lenger ned i denne saken.

Kursene holdes hos Standard Norge, Lilleakerveien 2a i Oslo (se reisebeskrivelse).eller digitalt.

Kurs: Intro til standardisering * Komitéarbeid **
Påmeldingsfrist: 7 dager før kurset 7 dager før kurset
Deltakeravgift: Gratis Gratis
Tidspunkt 13. oktober 2020 22. oktober 2020 11. november 2020
Lokasjon Lilleakerveien 2a Digitalt  Digitalt eller fysisk ***
Påmelding Intro 13. oktober (fysisk) Intro 22. oktober (digitalt) Komitéarbeid 11. november 

* Dette er to identiske kurs. Du velger bare om du ønsker å delta digitalt eller fysisk. Dato er gitt ut fra det valget.

** For å delta på dette kurset forutsettes det forkunnskaper tilsvarende opplæringskurset "Introduksjon til standardisering".

*** I påmeldingssken ber vi deg svare på hvordan du foretrekker at kurset blir holdt. Vi vil senere beslutte om det blir en digitalt kurs eller et fysisk i Lilleakerveien 2a.

Dersom du har spørmsål knyttet til kursene kan du sende en e-post til Tove N. Grønseth i Standard Norge.

Introduksjon til standardisering

Målet med kurset er å gi en generell innføring i standardisering nasjonalt og internasjonalt, både organiseringen av arbeidet og selve standardiseringsprosessen. Målgruppen er nye deltakere i standardiseringsarbeidet og de som deltar eller vurderer å delta i komiteer eller arbeidsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Program (med forbehold om endringer)

0930 Innledning
0945

Standarder og standardiseringsarbeid

 • Hva er standarder?
 • Nivåer, relasjoner, hensikt og utvikling over tid
 • Utfordringer, nye krav og nye typer leveranser
 • Nye satsninger
1030 Benstrekk/kaffe
1045

Standardiseringsarbeidet i praksis

 • Påvirkningsmuligheter, høringer og informasjon
 • Å engasjere seg - Hvilket ansvar og oppgaver har du?
1200 Lunsj
1300

Arbeid i komiteene

 • Regler for arbeid i standardiseringskomiteer
 • Nasjonale speilkomiteer og nettverk
 • Erfaring fra deltakelse
1415 Øvelse/oppgave
1435

Verktøy og tilgang via web

 • Standarder på høring
 • Standard Norge ISOlutions (prosjektarkiv)
1515 Oppsummering av dagen - spørsmål
1530 Avslutning
 

Komitéarbeid

Målet med kurset er å gi en videre innføring i det som ble tatt opp på opplæringstrinn I. Det omfatter en innføring i regler og ordninger som gjelder ved deltakelse i nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid. Målgruppen er komitédeltakere, deltakere i internasjonalt standardiseringsarbeid, påtroppende deltakere og andre som vil lære mer om standardiseringsarbeid.

Program (med forbehold om endringer)

0930 Innledning
0935 Standardiseringsarbeid
1100 Pause
1115

Standarder og regelverk, begreper, mandat

Sammenhenger, det europeiske og internasjonale systemet, nasjonal oppfølging

1200 Lunsj
1245

Deltakelse og påvirkning

Hvordan få gjennomslag?

1330 Pause
1345

Å skrive en standard

Normativ/informativ
Terminologi
Verktøy og støttedokumenter

1445 Effektiv bruk av ISOlutions
1515 Oppsummerig
1530 Avslutning

Sist oppdatert: 2020-07-08