To helsearbeidere ser på en ipad
Foto: Øyvind Eide/ Direktoratet for e-helse

Standard Morgen: E-helse og internasjonal standardisering

Bruk av internasjonale standarder bidrar til å løse nasjonale utfordringer, innenfor både IKT- og helsesektoren. Gjennom aktiv deltakelse kan norske aktører påvirke utviklingen av disse standardene. I samarbeid med Direktoratet for e-helse inviterer vi til frokostmøte tirsdag 3. mars.

Standard Norge oppretter nå en komité som skal gi innspill til standardiseringsarbeidet som foregår på europeisk og internasjonalt nivå, i CEN og ISO. På frokostmøtet får du mer informasjon om dette arbeidet.

Tid: Tirsdag 3. mars 2020, kl. 08.30 - 10.30 (frokost fra kl. 08.00)
Sted: Standard Norge, Lilleaker (reisebeskrivelse

Ved å benytte seg av internasjonale erfaringer og kompetanse som man får tilgang til gjennom internasjonale standarder, kan man finne løsninger på egne nasjonale utfordringer. Internasjonale standarder gjør det enklere å utveksle kunnskap og erfaring på tvers av landegrenser, noe som aktualiseres stadig mer gjennom EUs satsninger for e-helse. Internasjonal standardisering gir dessuten muligheter knyttet til innovasjon og næringsutvikling, og de styrker leverandørers konkurranseevne og bidrar til et mer velfungerende marked.

Ved å delta aktivt i internasjonalt standardiseringsarbeid på e-helseområdet, kan norske aktører påvirke utviklingen av standarder som vil være aktuelle for norsk helse- og omsorgssektor framover. 

Den nasjonale komiteen, som har sitt første møte 23. mars, skal bidra til å styrke norske interesser, delta aktivt i utvikling og tilgjengeliggjøring av europeiske og internasjonale standarder (ISO/CEN) og gjennom dette styrke Norges rolle på standardiseringsarbeidet som utføres i ISO og CEN. Den norske speilkomiteen skal gi innspill til hvilke av arbeidsgruppene innenfor helseinformatikk det er hensiktsmessig at Norge deltar i. 

Program

0830 Velkommen
  Nasjonalt fokus på e-helse
Hans Löwe Larsen, avdelingsdirektør, Direktoratet for e-helse
  Leverandørenes mulighet til å påvirke standarder
Petter Østbye, General Manager, Sectra Scandinavia
  Standarder i ISO/TC 215 
Georg F. Ranhoff , prosjektleder, Direktoratet for e-helse
  Eksempler på pågående standardiseringsarbeid
Georg F. Ranhoff , prosjektleder, Direktoratet for e-helse
  Speilkomité, mandat og arbeidsmetode 
Standard Norge 
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding til gratis frokostmøte

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om dette standardiseringsarbeidet, kontakt Heidi Eidskrem, leder for markeds- og forretningsutvikling innenfor helse og omsorg.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om dette arrangementet, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

 

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder..

Interessert i temaet?

Som abonnent på vårt nyhetsbrev får du jevnlige oppdateringer om standarder og arrangementer.

Meld deg på

Sist oppdatert: 2020-02-26