Kor og orkester på scenen i stor konsertsal
Foto: Manuel Nageli/ Unsplash

Standard Morgen: Revidert Norsk Standard for lydklasser

Velkommen til Standard Morgen og lansering av en av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy. I den nye utgaven av NS 8175 har vi gjort en rekke endringer og avklaringer som bransjen har pekt på. På frokostseminaret 20. september lærer du mer om endringene og hvordan standarden kan brukes.

Streaming

Frokostmøtet blir streamet og du kan se det her. Opptak vil bli lagt ut i etterkant.

NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper inneholder grenseverdier for lydforhold for de fleste typer bygningene som for eksempel boliger, arbeids- og publikumsbygg, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler, barnehager, overnattingssteder og kontorbygg. Byggteknisk forskrift (TEK 17) angir funksjonskrav til lydforhold i bygninger og henviser til standardens forrige utgave fra 2012. Den nye utgaven kan også tilknyttes til TEK17 dersom bygningsmyndighetene bestemmer det.

Viktige endringer i standarden handler blant annet om utvidelse av grenseverdier for boliger og lydforhold i uteoppholdsarealer.

Tid: 20. september 2019 kl. 0830-1100 (frokost fra kl. 0800)

Sted: Multiconsults auditorium, Nedre Skøyen vei 2, Oslo

Program

0830

Standard Norge overrekker standarden til avdelingsdirektør Christine Molland Karlsen i Direktoratet for byggkvalitet
  Byggenæringens arbeid for gode lydforhold i boliger
Lars Myhre, teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening
  Bedre lydforhold med ny NS 8175
Tønnes Ognedal, seniorrådgiver i Brekke & Strand Akustikk as og komiteleder
  Et skråblikk på lyd og lydforhold
Allister Kindingstad, sivilingeniør, operasanger og musikalartist, Opera for dummies
  Akustikerens erfaringer fra arbeidet med lydforhold
Jannicke Olshausen, spesialrådgiver akustikk i Multiconsult
  Hvordan Forsvarsbygg arbeider for gode lydforhold
Øystein Valdem, fagleder støy og vibrasjoner i Forsvarsbygg
  Veien videre
Iiris Turunen-Rindel, prosjektleder i Standard Norge 
1100 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet, og det vil bli oppdatert fortløpende.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2019-09-20

NS 8175:2019

Standard

NOK 652,00 (eks. mva)

Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang