Bryggen i Bergen
Å beskytte bygninger mot brann er en viktig oppgave, og det gjelder ikke bare Bryggen i Bergen. (Foto: Pixabay)

Standard Morgen: Beskytte bygninger mot brann

Hvordan kan byggene våre beskyttes bedre mot brann? Dette er tema på et frokostmøte hos Standard Norge 5. mars.

Når: 5. mars 2019, kl. 0830 - 1030 (frokost fra 0800) Frokostmøtet blir også streamet (se nedenfor)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Streaming

Opptak av frokostmøtet:

På frokostmøtet presenterer vi flere sentrale standarder for brannbeskyttelse.

En helt ny standard, NS 3912 for utvendig brannbeskyttelse, er nå på høring. For første gang standardiserer vi hvordan vi skal beskytte bygninger utvendig mot brann. Det er snakk om type brann, typer fasade og tak og deres enkeltelementer. Standarden gir ytelseskrav til skadebegrensning og metoder for å tilfredsstille dem. Det nye er at passiv og aktiv beskyttelse sees i sammenheng: Det åpner muligheter for økt frihet for arkitektene, lavere kostnader, mer robuste og praktiske løsninger. I Norge skjer det mye innovativt ved bruk av tre i fasader.

Samtidig gir trefasader også en viss usikkerhet knyttet til brannbeskyttelse. NS 3912 vil gi entydige krav for bruk av tre og andre brenn­bare materialer på fasader og tak. Med standarden vil det også bli enklere å dokumentere brannbeskyttelsen. I forbindelse med standardiseringsarbeidet har vi også utviklet en egen fullskala test­metode. Standarden retter seg mot arkitekter, utbyggere, bygg- og brannprosjekterende, og virksomheter som driver med branntetting og slokking.     

For å forsterke arbeidet med brannbeskyttelse vil vi også utgi en ny versjon av NS 3960 for brannalarmanlegg. Standarden spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold av automatiske brannalarmanlegg. I standarden er funksjonsspesifikke krav for anvendelse og dimensjonering av brannalarmanlegg fra VTEK17 implementert og tilpasset der det har vært nødvendig.

Program 

0830

Velkommen
Standard Norge

 

Utvendig brannbeskyttelse av bygninger- Hvem er vi og hva gjør vi?
John Erik Westby, JE Consult as

 

Utvendig brannbeskyttelse av bygninger – Ny standard, NS 3912, på høring
Geir Jensen, COWI AS 

 

Brannbeskyttelse av fasader - ny kunnskap i standard for passive og aktive løsninger
Geir Jensen, COWI AS 

 

Boligsprinkler - ny standard, NS-EN 16925, kommer i april og vil erstatte NS-INSTA 900-1
John Erik Westby, JE Consult as

 

Standardiseringskomiteen for brannalarmanlegg (SN/K 011), hvem er vi og hva gjør vi?
Vidar Seterløkken, Siemens

 

Brannalarmanlegg - ny utgave av NS 3960 rundt hjørnet
Vidar Seterløkken, Siemens

 

Kan NS-EN 16763 Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer, inngå i ny ordning for sentral ansvarsrett?
Vidar Seterløkken, Siemens

 

Spørsmål fra salen 

1030

Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Rett etter dette frokostmøtet arrangerer vi et høringsmøte om NS 3420 – Bygningsautomatisering og -sikkerhet. Les mer og meld deg på her.

Bærekraftig arrangement 

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon  

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier  

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2019-04-02

NS-EN 16763:2017

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Tjenesteleveranser for brann- og sikkerhetssystemer

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3960:2013

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-11-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 969,00 (eks. mva)

Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-08-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang