Eldre dame får satt en sprøyte i armen

Standard Morgen: Faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere – lansering av ny standard

Standard Norge inviterer til lansering av en ny Norsk Standard som beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Onsdag 14. april arrangerer vi frokostmøte hvor du kan høre mer om standarden NS 6510.

Dette frokostmøtet er ferdig. Her finner du videoopptak fra Standard Morgen om NS 6510.


Tid:
14. april 2021 kl. 0830 – 1030  (endret fra 1000 som først oppgitt)
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

For å sikre kvalitetsmessig gode og faglig forsvarlige helsetjenester, bør det jobbes kontinuerlig og systematisk med å styrke, oppdatere og vedlikeholde kompetanse hos sykepleiere. Helseforetak og kommuner plikter å sikre at autoriserte sykepleiere har nødvendige faglig kompetanse. I tillegg har sykepleiere et personlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert.

Den nye standarden, NS 6510, spesifiserer krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Standarden angir generelle kompetanseområder og krav til kunnskap og ferdigheter som skal vedlikeholdes innenfor disse områdene. I tillegg angir den krav til metoder for å kunne drive systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleierne.

Målet med standarden er å bidra til:

  • økt pasientsikkerhet og faglig forsvarlig sykepleie
  • mer omsorgsfull hjelp
  • mestringsopplevelse og rolleklarhet hos sykepleiere
  • verdibevissthet, ferdigheter og trygghet i arbeidet
  • innovasjon og bærekraftig tjenesteutvikling, inkludert digital kompetanse

NS 6510 er rettet mot sykepleie utført av autoriserte sykepleiere fortrinnsvis i kommunehelsetjenesten, men den er også aktuell for spesialisthelsetjenesten. Standarden kan brukes av sykepleiere, arbeidsgivere og ledere.

Standarden er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 580 som ledes av Siren Eriksen fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Komiteen består i tillegg av representanter fra Norsk sykepleierforbund, norske kommuner (Hamar, Skien, Bærum, Ringsaker og Asker), Fagforbundet, Universitetet i Sørøst Norge, Lovisenberg diakonale høgskole og Høgskolen i Østfold.

Program

På frokostmøtet kan du få høre mer om innholdet i standarden fra representanter som har deltatt i arbeidet og/eller kommer til å bruke den.

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Presentasjon av standarden NS 6510 Systematisk og kunnskapsbaserte faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten
Siren Eriksen, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
  Standarder på områder med uavgrenset ansvar
Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund
  Kompetanseløftet 2025 - har året med pandemi lært oss noe om kompetanse og behov for rekruttering?
Une Borg Kjølseth, spesialrådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken
  Sammen tetter vi kompetansegapet!
Pia Cecilie Bing-Jonsson, dekan Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge
  Betydningen av norsk standard for autoriserte sykepleiere; hva betyr dette for oss i praksis?
Camilla Tenmann Kristensen, avdelingsleder på Bråset bo- og omsorgssenter, Asker kommune
  Hvordan få tilgang til standarden, og veien videre
Marit Kveine Nygren, Standard Norge
1000 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes. 

Påmelding til gratis frokostmøte (arrangementet er nå stengt for påmelding)

(OBS: Dersom du bruker nettleseren Explorer vil denne lenka ikke virke. Løsningen er å bytte til en annen nettleser, f.eks. Chrome eller Edge. Dersom det ikke er mulig, kan du sende oss en e-post og vi ordner påmeldingen.)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Marit Kveine Nygren eller Tove N. Grønseth per e-post eller på telefon 67 83 86 00.

Sist oppdatert: 2021-04-16

NS 6510:2021

Standard

NOK 530,00 (eks. mva)

Helse- og omsorgstjenester — Systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere i kommunehelsetjenesten — Kompetanseområder og metode

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-02-23)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang