Fasade på et kontorbygg
(Foto: Fotogruppa ved Sollerudstranda skole)

Standard Morgen: Forslag til ny standard for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling - høringsmøte

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen, ha nødvendig kunnskap om dets egenskaper. Vi inviterer til høringsmøte for en ny standard for dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av bygninger og tilhørende uteområder (NS 3456) onsdag 13. desember.

Tilgang til oppdatert FDVU-dokumentasjon vil spare store ressurser blant annet til:

  • tid brukt til å finne frem nødvendig informasjon
  • riktig bruk av garantier og serviceavtaler
  • vedlikehold som medfører at produkter ikke går i stykker og må utskiftes

NS 3456 ble første utgang utgitt i 1989, og senere revidert i 2010. I arbeidet med høringsforslaget til den nye utgaven, har standardiseringskomiteen lagt stor vekt på at dokumentasjon skal kunne håndteres digitalt. De viktigste endringene i det nye forslaget er:

  • Hovedstruktur som følger bygningsdelstabellen i NS3451:2009
  • Generelle dokumentasjon som ikke kan knyttes til bygningsdeler er tatt med
  • Inndeling av FDVU-dokumentasjon i ulike informasjonstyper
  • Tydeliggjøring av formålet med FDVU-dokumentasjon og aktører som har behov for FDVU-dokumentasjon

Høringsforslaget, som da benevnes prNS 3456, blir presentert på frokostmøtet, og du har mulighet til å gi innspill. Standarden vil være på høring i desember og januar.

Når: onsdag 13. desember, kl. 0830 til ca. 1000 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Har du Ikke anledning til å delta? Vi sender møtet direkte på Facebook.

Program

0800

Frokost

0830

Velkommen

Presentasjon av høringsforslaget
Fredrik Horjen, Norsk Kommunalteknisk forening og leder av standardiseringskomiteen

Kravene til næringsbygg
Gunnar Østad, Undervisningsbygg

Kravene til boligbygg
Morten Meyer, Boligprodusentenes forening

Nytt standardiseringsprosjekt: Bruk av bygningsinformasjons modeller (BIM) for overlevering av FDVU-dokumentasjon
Bjørn Brunstad, Standard Norge

1000

Avslutning

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2017-12-12