Planter på toppen av mynter

Standard Morgen: Grønn handel over landegrensene

I dag finnes ingen felles, internasjonale standarder for bærekraftig finans, ansvarlige investeringer eller bærekraftig finansledelse. Med det bakteppet er det startet et internasjonalt standardiseringsarbeid som ser på miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold på bank og investeringsprodukter, også av stor interesse for forbrukeren. 12. juni inviterer vi til frokostmøte hvor du kan høre om grønn handel.

Frokostmøtet er avlyst.

Tid: 12. juni kl. 0830 – 1030 (frokost fra 0800)
Sted: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse) 

Det internasjonale standardiseringsarbeidet, bærekraftig finans og grønne fond, skal til syvende og sist støtte det globale finanssystemet med å tilpasse seg bærekraftsmål, slik disse kommer til uttrykk i FNs bærekraftsprogram, UNEP.

Mange ønsker å mobilisere finansbransjen slik at den kan dra fordel av grønne og bærekraftige initiativ, program og ambisjoner. Framtiden i våre hender deltar i prosjektet, og vil presentere arbeidet.

Forbrukerrådet vil presentere Etisk bankguide, som er en del av det internasjonale initiativet Fair Finance Guide, som skal gi forbrukere, organisasjoner og myndigheter innsyn i hvordan bankene forholder seg til viktige temaer innenfor etikk og bærekraft.

Kan en sirkulær økonomi bidra i positiv retning? Vi vil presentere status på et internasjonalt arbeid på det området.

Er det mulig å gjøre bedre og mer etiske avveginger i internasjonal handel og innkjøp generelt? Det finnes allerede en standard for bærekraftige innkjøp. Den er nylig oversatt til norsk, og du vil få en presentasjon av den.

Program

0830

Velkommen

 

Etisk bankguide
Jorge Jensen, Forbrukerrådet

 

Standarden for bærekraftige innkjøp – nå oversatt til norsk
Kjersti Larsen, Framtiden i våre hender og leder av standardiseringskomiteen

 

Internasjonalt standardiseringsprosjekt om sirkulær økonomi
Knut Jonassen, Standard Norge

 

Bærekraftig finans og grønne fond
Gustavo Parra de Andrade, Framtiden i våre hender ved

1030

Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.  

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

 

Sist oppdatert: 2019-06-04