Norsk vannfall

Standard Morgen: Hvordan kan vi ta vare på våre nasjonale vannressurser?

Hvordan kan nasjonale, europeiske og internasjonale standarder for vann bidra til vern av vannrelaterte økosystemer i naturen? Velkommen til digitalt frokostmøte på Teams 9. juni!

Rent vann har vi gjerne tatt for gitt i Norge, men i den senere tid har vi også her til lands blitt mer oppmerksomme på at rent vann er en ressurs vi må ta særlig godt vare på. Tilgang på vann er helt avgjørende for bærekraftig utvikling. Dette understrekes i FNs bærekraftsmål nr. 6 «Rent vann og gode sanitærforhold». Målet handler blant annet om å sikre bærekraftig vannforvaltning og bedre vannkvaliteten. Vann er også sentralt for bærekraftsmål 15 «Liv på land». Her handler det blant annet om å sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer.

Heldigvis finnes det en rekke standarder som hjelper både offentlige og private aktører til å ta vare på vannressursene våre og bidrar til å nå sentrale bærekraftsmål.

Tid: 9. juni 2020 kl. 0830 - 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som melder seg på)

Program

0830 Velkommen
  Vanndirektivet og Vannforskriften – hva er formålet?
fagdirektør Anders Iversen, Miljødirektoratet
Hvordan utvikles standarder for overvåking av vann
prosjektleder miljø Rolf Duus, Standard Norge
Hvordan kan vi best verne og gjenopprette vannressursene våre?
leder av Standard Norges komité SN/K 153 Vannkvalitet, Ann Kristin Schartau, NINA
Vann i by - restaurering av vassdrag i tett by
overingeniør Tharan Åse Fergus, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune
Spørsmål fra deltakerne
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte

Møtet passer for

Kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmannen, statlige etater, miljøorganisasjoner, konsulenter og leverandører til vannkraftverk, laboratorier (utførende) som utfører oppdrag for kommuner.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

FNs bærekraftsmål 6 Rent vann

FNs bærekraftsmål 15 Liv på land

Sist oppdatert: 2020-06-08