Norsk vannfall

Standard Morgen: Hvordan kan vi ta vare på våre nasjonale vannressurser?

Velkommen til frokostmøte 2. april om hvordan nasjonale, europeiske og internasjonale standarder for vann kan bidra til vern av vannrelaterte økosystemer i naturen.

Rent vann har vi gjerne tatt for gitt i Norge, men i den senere tid har vi også her til lands blitt mer oppmerksomme på at rent vann er en ressurs vi må ta særlig godt vare på. Tilgang på vann er helt avgjørende for bærekraftig utvikling. Dette understrekes i FNs bærekraftsmål nr. 6 «Rent vann og gode sanitærforhold». Målet handler blant annet om å sikre bærekraftig vannforvaltning og bedre vannkvaliteten. Vann er også sentralt for bærekraftsmål 15 «Liv på land». Her handler det blant annet om å sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer.

Heldigvis finnes det en rekke standarder som hjelper både offentlige og private aktører til å ta vare på vannressursene våre og bidrar til å nå sentrale bærekraftsmål.

Tid: 2. april 2020 kl. 08.30 - 10.30 (frokost fra kl. 08.00)
Sted: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse

Program

0830 Velkommen
  Vanndirektivet og Vannforskriften – hva er formålet?
fagdirektør Anders Iversen, Miljødirektoratet
Hvordan utvikles standarder for overvåking av vann
prosjektleder miljø Rolf Duus, Standard Norge
Pause og kaffepåfyll
Hvordan kan vi best verne og gjenopprette vannressursene våre?
leder av Standard Norges komité SN/K 153 Vannkvalitet, Ann Kristin Schartau, NINA
Vann i by - restaurering av vassdrag i tett by
overingeniør Tharan Åse Fergus, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune
Spørsmål fra salen
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding til gratis frokostmøte

Målgrupper

Kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmannen, statlige etater, miljøorganisasjoner, konsulenter og leverandører til vannkraftverk, laboratorier (utførende) som utfører oppdrag for kommuner.

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder..

FNs bærekraftsmål 6 Rent vann

FNs bærekraftsmål 15 Liv på land

Sist oppdatert: 2020-02-25