To personer går og snakker ved stort bygg
Foto: Istock

Standard Morgen: Informasjonsflyt fra bygg til drift

Standarder som beskriver hva man har i et bygg og hvordan det skal brukes, er viktige for effektivitet i bruksfasen og i hele livsløpet av bygget. 28. september presenterer vi to nye standarder for dokumentasjon av bygg.

Når: 28. september kl. 08.30–11.00 (frokost fra kl. 08.00)
Hvor: Lilleakerveien 8 på Lysaker, eller digitalt

Standarder for dokumentasjon av bygg er verktøy og en forutsetning for at vi når målene om grønne bygg og sirkularitet. Dokumentasjon om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggets deler er en viktig stafettpinne og informasjonsbærer når bygget er klar til bruk og det overleveres fra bygger til eier og drifter.

På frokostmøtet får du:

 • Delta på lanseringen av to nye utgaver av norske grunnlagsstandarder for dokumentasjon av bygg: NS 3456 (FDVU-dokumentasjon) og NS 3451 (bygningsdelstabellen)
 • Bevissthet om betydning av informasjonsflyten fra bygger til eier til drifter
 • Høre om digitalisering av data gjennom livsløpet
 • Se i praksis eksempel på dokumentasjon av informasjon og bruk av dokumentasjon
 • Høre om et nytt prosjekt for «management of data assets»
 • Øke kunnskapen om hvordan du kan delta i det som skjer på området innenfor utvikling av standarder

Program

0800 Lett frokost
0830 Velkommen
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
  Digitalisering av data gjennom livsløpet
Håkon Gissinger, Trøndelag fylkeskommune
  Presentasjon av NS 3456 og NS 3451 med mer
Gunnar Slinning Østad i Bærum kommune, komitémedlem for FDVU og komitéleder for bygningsdelstabellen
  Spørsmål og svar
  Pause
  Dokumentasjon av informasjon og bruk av dokumentasjon – Demo med fokus på følgende standarder
Linda Holst i Bim2Share AS og Frode Saltkjelvik i NordicBIM, Graphisoft. Intro ved Bjørn Brunstad, Standard Norge

 • NS 3451:2022, Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder
 • NS 3456:2022, Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger og tilhørende uteområder (FDVU-dokumentasjon)
 • NS 3457-7:2021, Klassifikasjon av byggverk — Del 7: Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk
 • NS 8360-2:2021, BIM-objekter for byggverk — Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk
  Utvikling av ny standard for asset management (forvaltning) av data: Presentasjon av prosjektforslaget ISO 55013 Asset management - Guidance on the management of data assets
Ole Jørgen Melleby, Verico AS
  Spørsmål og svar
  Delta i det som skjer
Sofie Ivara Nicolaissen og Merete H. Murvold fra Standard Norge
1100 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Frokostmøtet passer for følgende aktører i statlig, kommunal og privat sektor

 • Byggere, utførende entreprenører, eiendomsutviklere
 • Bygningseiere
 • Driftere av bygg
 • Leverandører av utstyr til bygg
 • IT-programvareleverandører
 • Arkitekter
 • Advokater
 • Tjenesteleverandører til bygg
 • Rådgivere
 • Undervisning

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til arrangementet kreves det påmelding. I påmeldingen blir du bedt om å oppgi om du vil delta fysisk eller på webinar. De som melder seg på dette arrangementet som digitale deltakere, vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes. De som melder seg på fysisk, får servert en lett frokost før frokostmøtet starter.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er stengt)

Lenke til arrangmentet som streames på Vimeo

https://vimeo.com/753878793

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post.

Sist oppdatert: 2022-09-27