Grønn jordklode med resirkuleringsmerke rundt

Standard Morgen: Innovativ sirkulær økonomi

Vi inviterer til frokostseminar 2. september 2020 om hvordan sirkulær økonomi kan bidra til et smartere samfunn. Du vil blant annet få høre mer om det internasjonale standardiseringsarbeidet på området og de ISO-standardene som er under utvikling. Norske eksperter som er engasjert i arbeidet, vil se på sammenhengen mellom sirkulær økonomi og innovasjon.

Tid: 2. september 2020 kl. 0830 – 1030

Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Regjeringen har bestemt at Norge skal være et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulær økonomi som utnytter ressursene bedre. Det skal i den sammenheng utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær økonomi, og med dette frokostmøtet ønsker vi å bidra med viktig kunnskap inn i dette arbeidet.

Internasjonalt har det vært stor oppmerksomhet og diskusjon rundt fordeler ved sirkulær økonomi, og effektiv utnyttelse av ressurser står høyt på EUs politiske agenda. Frokostmøtet vil vise hvordan felles internasjonale standarder for sirkulær økonomi, sammen med bevisst satsing på innovative løsninger, vil kunne hjelpe oss til bedre å håndtere globale utfordringer knyttet til mangel på ressurser og klimaendringer.

Program

  Møteleder Marit Sæter, Standard Norge 
0830 Velkommen
Jacob Mehus, adm. direktør i Standard Norge
  Sirkulær økonomi – Hvor står vi, hvor går vi?
Sigurd S. Vildaasen, leder av standardiseringskomiteen SN/K 583
  Innovasjoner som drivkraft
Truls Berg, leder SN/K 512 og Marthe F. Hagberg, Standard Norge 
  Suksesskriterier for implementering av smart sirkulær økonomi
Eivind Kristoffersen, Sintef 
  Sirkulær økonomi og kunstig intelligens
Daniel Tabacaru, AGAIN
  Sirkulær økonomi i ISO
Knut Jonassen, Standard Norge 
  Spørsmål og kommentarer fra chat 
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Frokostmøtet er nå stengt for påmelding

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2020-09-01