Fire personer rundt et bord

Standard Morgen: Kan innovasjon standardiseres?

Innovasjon er nøkkelen for norske og internasjonale bedrifter som ønsker å styrke sin konkurranseevne inn i de neste tiårene, men kan innovasjon standardiseres? Vi mener ja, og inviterer til digitalt frokostmøte 16. juni om nettopp dette.

Det er lett å tro at innovasjon og banebrytende nye oppfinnelser kommer fra frie tanker og kaos, men bedrifter som lykkes over tid og avler gjennombrudd og innovasjoner, har ofte god orden og struktur. Standardisering innen innovasjonsledelse handler om å jobbe systematisk med innovasjon. Det handler blant annet om å jobbe strukturert med terminologi, medarbeiderdrevet innovasjon og nødvendige prosesser for kvalitetssikring og kompetanseutvikling.

Hvis du ønsker å lære mer om utvikling av innovasjonskultur, og ser verdien i å lage gode strukturer for hvordan ledere bør jobbe systematisk med innovasjon i virksomheten, ønsker vi deg velkommen til et digitalt Standard Morgen. 

Tid: 16. juni 2020 kl. 0830 – 1030

Sted: Webinar

Program

0830 Velkommen
Møteleder Marit Sæter, kommunikasjonsdirektør i Standard Norge
  Kan innovasjon standardiseres?
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
  Standardisering og forskning
Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør næringsliv og nyskaping, Norges forskningsråd
  Standardisering og IPR
Otto Scharff, avdelingsdirektør, Patentstyret
  Standardisering og konkurranselovgivningen
Kjell Jostein Sunnevåg, direktør eksterne relasjoner, Konkurransetilsynet
  Standardisering, innovasjon og offentlig-privat samarbeid
Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud,  spesialrådgiver, Innovasjon Norge
  Partnerskap for radikal innovasjon - nye utfordringer krever nye løsninger
Monica Fossnes Petersson, programdirektør, KS
  Innovasjon kan standardiseres – sju grep som de beste lykkes med
Truls Berg, leder av Open Innovation Lab Norway og leder for Standard Norges innovasjonsledelses-komité
Marthe Hagberg, prosjektleder i Standard Norge
  Spørsmålsrunde
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis webinar (møtet er nå stengt for påmelding)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.  

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2020-06-15