Gruppe syklister
Sykkel-VM i Bergen. Foto: Eivind Senneset, Bergen kommune

Standard Morgen: Kan standarder bedre samfunnssikkerhet og beredskap - har vi noe å lære av andre?

Et trygt samfunn innebærer at vi må jobbe sammen om forebygging mot hendelser som kan true sentrale samfunnsfunksjoner, vår felles sikkerhet eller den enkeltes trygghetsfølelse. I samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Bergen kommune og Bergen Næringsråd inviterer vi til frokostmøte 13. juni i Bergen.

På frokostmøtet kan du høre mer om hva som skjer på området samfunnssikkerhet og noen internasjonale aktører deler erfaringer om felles plattformer og rammer for samarbeid.

Samfunnssikkerhet - et tversektorielt ansvar?

Samfunnssikkerhet er et nasjonalt ansvar, der samarbeid mellom mange aktører krever felles forståelse og et felles språk, også over landegrenser. Norge har tatt en aktiv rolle i utvikling av internasjonale standarder for samfunnssikkerhet, blant annet for store arrangementer i byer. Samfunnssikkerhet står høyt på agenda i bergensregionen hvor beredskapsklyngen og privat-offentlig samarbeid er viktige satsninger. Erfaringer fra lokale og internasjonale nettverk og samarbeid deles i Bergen 13. juni.

Internasjonalt pågår det mye arbeid med å utvikle beste praksis for samfunnssikkerhet i standardiseringskomiteen for Security and Resilience (ISO/TC 292). De internasjonale standardene vil være et viktig bidrag til "verktøykassen" for å forebygge og håndtere kriser, og for å sikre sikre liv, helse og verdier.

Noe av dette kan du høre mer om på frokostmøtet.

Når: 13. juni, kl. 0830 til 1130 (enkel frokost serveres fra kl. 0800) 

Hvor: Radisson BLU Royal Hotel, Dreggsallmenningen 1, 5003 Bergen 

Program

Møteleder: Stig Ryland, Bergen Næringsråd

0830

Velkommen
Robert Rastad, kommunaldirektør i Bergen kommune og Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
Felles plattform for samarbeid om samfunnssikkerhet
Cecilie Daae, direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Hvordan ville verden sett ut uten standarder?
Jacob Mehus, adm. direktør, Standard Norge
Sykkelturen til Samfunnssikkerhetens hus og ISO-standard
Ivar K Lunde, beredskapssjef, Bergen kommune
Hvordan internasjonale standarder bidrar til et tryggere og mer robust samfunn – erfaringer fra Sverige
Stefan Tangen, Myndigheten för samhällsskydd og beredskap (MSB)
Samfunnssikkerhet - hvordan påvirke internasjonale standarder innenfor samfunnssikkerhet?
Lars Erik Jensen, prosjektleder, Standard Norge
Samtale med Martin Holmes, sikkerhetsansvarlig for Bergenfest
Internasjonal ekspert deler erfaringer for store arrangementer (videopresentasjon)
Mr. Hui Zhang, Institute of Public Safety Research, medlem komiteen som planlegger Vinter-OL i Beijing 2022 (videopresentasjon)
1130 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta. 

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt.

Av hensyn til å unngå å sitte igjen med overflødig mat, er det viktig at du melder fra om du ønsker frokost eller ikke ved påmelding.

Dersom du melder deg på og senere ombestemmer deg, må du melde avbud innen 1. juni. Vi forbeholder oss retten til å fakturere kostnadene for frokosten dersom du ikke møter og ikke har varslet om forfall.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00

Sosiale medier

Bruk emneknaggene #samfunnssikkerhet og/eller #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2019-06-05