Postkassser på rekke og rad (foto: Nkom)

Standard Morgen: Kvalitet på posttjenester

I takt med at vi sender færre og færre brev, men samtidig bestiller flere varer via nett, er det naturlig at det skjer endringer i hvordan posten distribueres. Men hvordan kan vi sikre best mulig kvalitet på posttjenestene, og hvordan kan standardisering bidra? Hvordan er Norge engasjert i arbeidet, og deltar vi i tilstrekkelig grad slik at standardene blir tilpasset norske behov? Dette er problemstillinger som blir tatt opp et frokostmøte 15. mars som vi inviterer til i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Frokostmøtet er dessverre avlyst

Når: 15. mars 2019, kl. 0830 - 1030 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Det meste av arbeidet med posttjenester foregår i regi av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Det er opprettet en egen standardiseringskomité CEN/TC 331 Postal services hvor Norge deltar i noe av arbeidet. Arbeidet i to av arbeidsgruppene blir presentert på frokostmøtet. Det gjelder arbeidsgruppe 1 (WG 1) for Customers, products and services og arbeidsgruppe 5 (WG 5) for Equipment of end receivers.

To sentrale standarder for kvalitet på posttjenester vil bli presentert på frokostmøtet. Dette er:

  • NS-EN 14012 Posttjenester - Tjenestens kvalitet - Prinsipper for behandling av klagesaker
  • NS-EN 13850 Posttjenester - Tjenestenes kvalitet - Måling av fremsendingstid for prioriterte brev

Program

  • Velkommen
  • Hvordan er Norge og Nkom sin rolle i forhold til standardiseringsarbeidet?
  • Hvordan deltar Norge i europeisk standardisering (CEN) slik at vi får standarder som et tilpasse norske behov?
  • Hvordan kan de to sentrale standardene for post, NS-EN 14012 og NS-EN 13850, bidra til kvaliteten på norske posttjenster blir best mulig?
  • Hva skjer i det europeiske arbeidet med posttjenester (CEN/TC 331)?
  • Hvordan involvere interessenter i det norske markedet i standardiseringsarbeidet? (diskusjon)

Kjell Haarr fra Posten Norge og Bjørnar Vestøl fra Ibox (som begge er nasjonale eksperter i hhv WG 1 og WG 5) vil holde innlegg sammen med Cathrine Grimseid fra Nkom.

Vi tar forbehold om endringer

Påmelding

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth i Standard Norge.

Sosiale medier

Bruk emneknagg #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2019-03-11