Fiskegarn på land

Standard Morgen: Lansering av ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy

Hvordan bør avfall på fiskefartøy håndteres for å redusere forsøpling av havet og avfallsmengde? I samarbeid med Fiskarlaget og Handelens Miljøfond inviterer vi til lansering 24. mars av standarden NS-ISO 5020 som viser hvordan dette kan gjøres i praksis.

Tid: 24. mars 2023, kl. 08.30–10.30 (frokost fra 08.00)
Sted: Lilleakerveien 8, auditoriet i underetasjen eller som webinar

Forsøpling av hav og ferskvann truer mulighetene til framtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter og næringsliv har et ansvar for å snu utviklingen nasjonalt og globalt.

Målet med denne standarden, NS-ISO 5020 Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy, er å redusere forsøpling fra fiskerinæringen. Dette innebærer blant annet redusert makro- og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av strandsonen. I tillegg vil standarden være et viktig bidrag for å unngå spøkelsesfiske. Tanken er at systemet det legges opp til, skal fungere sømløst sammen med dem som tar imot avfall på land. Standarden støtter opp om arbeid knyttet til sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og ressursøkonomisering.

Initiativet til standardiseringsprosjektet kom fra Norge, og en rekke norske fagfolk har deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen som utarbeidet standarden, ledes av Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget, som du kan høre mer fra på frokostmøtet. Standardiseringsprosjektet har vært finansiert av Handelens Miljøfond, Norges Fiskarlag, Fiskernes Agnforsyning og Norsk Villfisk.

Velkommen til lansering på Lilleaker i Oslo eller digitalt.

Program

0830 Velkommen
møteleder
  Innledning og overlevering av standarden til statssekretær i NFD, Kristina Hansen
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge
  Verdien av denne standarden for norsk fiskerinæring og miljøet
Kristina Hansen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

Viktigheten av å få redusert marin plastforsøplingen
Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond
  Presentasjon av standarden
Jan Henrik Sandberg, leder av standardiseringskomiteen og seniorrådgiver i Norges Fiskarlag
  Hva skjer i Standard Norge på dette området?
Knut Jonassen, prosjektleder i Standard Norge
  Panelsamtale
inkl. spørsmål fra deltakerne
  Oppsummering
1000 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Streaming

Her kan du følge arrangementet digitalt.

Påmelding

Påmeldingen er stengt.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth i Standard Norge per e-post.

Du kan også lese mer om standarden NS-ISO 5020 i en egen fagartikkel.

Sist oppdatert: 2023-03-29

NS-ISO 5020:2022

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy

SpråkEngelskUtgave: 1 (2022-09-14)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang