Gutt med forstørrelsesglass

Standard Morgen: Lansering av ny utgave av revisjonsstandarden, ISO 19011

Standarden, NS-EN ISO 19011 Veiledning for revisjon av ledelsessystemer, ble utgitt på engelsk i september og kommer nå også i norsk versjon. I den forbindelse inviterer vil til frokostmøte 22. november hvor vi vil presentere standarden og se litt med nye briller på revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn.

Streaming

Standarden er et nyttig redskap for alle som er involvert i ulike typer revisjoner, internkontroll, verifikasjon og tilsyn.

Den nye utgaven av standarden er tilpasset de strukturelle og innholdsmessige forandringene allerede er innførte i de nye utgavene av ledelsesstandardene (f.eks. ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001). Endringene er bla. knyttet til kontekst, risikobasert tilnærming, lederskap og forpliktelse, livsløpsperspektiv og dreining fra system til prestasjon.

Les mer om den nye utgaven av NS-EN ISO 19011 for revisjon

På frokostmøtet kan du blant andre få høre komitéleder Anne Kari Valdal fra Proactima fortell mer om den nye utgaven av standarden Sett av tid til frokostmøtet allerede nå. Flere detaljer om programmet vil bli lagt ut så fort de blir avklart.

Når: Torsdag 22. november 2018, kl. 0830 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Tema som blir tatt opp

  • Hvilken rolle ser vi at revisjon, tilsyn, internkontroll og verifikasjoner vil spille i private og offentlige virksomheter? Hvordan vil nye ISO 19011 kunne samordne og rasjonalisere disse prosessene?
  • Hvordan støtter nye ISO 19011 opp om de nye standardene for ledelse og styring, eksempelvis, for kvalitet, ytre miljø, arbeidsmiljø, energi, mattrygghet, IT-sikkerhet, transport, fasilitetsstyring osv?
  • Hvordan foregår revisjon i forhold til nye begreper som risikostyring, kontekst, lederskap og forpliktelse, virtuelle revisjoner, samsvar og leverandørkjede?
  • Hvilken rolle vil nye ISO 19011 ha i forhold til lovverk, f.eks. Internkontroll-forskriftenog den nye Sikkerhetsloven m/forskrifter, som etter planen trer i kraft fra 1. januar 2019?
  • Hvordan brukes nye ISO 19011 for å fremme risikobasert planlegging og forbedret inntjening?
  • Hvem har nytte av nye ISO 19011?

Program

0830 Velkommen og innledning
Trine Tveter, Standard Norge
  Revisjon av ledelsessystemer - Er'e så nøye'a?
Geir-Rune Samstad, revisjonsleder, Statens jernbanetilsyn
  Hvilke systemer for styring og ledelse snakker vi om?
Guri Kjørven, prosjektleder - kvalitet, Standard Norge
  Endrede ledelsessystemer - endret revisjonsstandard
Knut Jonassen, prosjektleder - miljø, Standard Norge
  Revisjon som verktøy for risikostyring og forbedring
Anne-Kari Valdal, Proactima, komitéleder for SN/K 569 Revisjon av ledelsessystemer
1030  Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Streaming og opptak

Det har vært så stor interesse for dette arrangementet at vi har besluttet at det skal streames. Vi vil også i etterkant legge ut opptak av alle innleggene.

Streamingen kan du se på vår YouTube-kanal eller se den øverst i denne saken.

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat. 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2018-11-22

NOK 1 694,00 (eks. mva)

Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer (ISO 19011:2018)

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter