Forsvarsbyggs bygning Visund og solceller på taket
Visund har Forsvarsbygg satt opp med tanke på å gjøre det miljøvennlig (Foto: Forsvarsbygg)

Standard Morgen: Miljøvennlige bygg

Standard Norge inviterer til frokostmøte 31. oktober hvor høringsforslaget til ny Norsk Standard, metode for klimagassberegninger for bygninger, NS 3720, blir presentert.

Klimagassberegninger for bygninger har lenge vært preget av en rekke internasjonale og lokale initiativ. Byggenæringen representerer en betydelig del av de globale CO2-utslippene. Derfor er det et stort samfunnsmessig behov for å kartlegge og forbedre planleggingsprosessen for å få redusert BAE-næringens klimamessige fotavtrykk.

Fram til nå har det ikke eksistert noen standard på dette området. Standard Norge har derfor sammen med bransjen utarbeidet et forslag til en Norsk Standard; NS 3720, som gir en metode for klimagassberegninger for bygninger.

Høringsforslaget blir presentert på frokostmøtet, og du har mulighet til å gi innspill på forslaget. Standarden vil være på høring i november og desember.

Når: tirsdag 31. oktober, kl 0830 til ca. 1000 (frokost fra 0800)

Hvor: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse)

Program

0800

Frokost

0830

Velkommen

Grønn Byggenæring – Fra visjon til standard – Presentasjon og orientering omkring høringsforslaget prNS 3720 metode for klimagassberegninger for bygninger
Komitéleder Eivind Selvig, Civitas

Hva vil denne standarden bety for brukerne?
Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustriens Forening

Spørsmål og diskusjon

1000

Avslutning

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement
Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi serverer derfor kortreiste og økologiske varer til frokost og oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth eller Trine Tveter per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier
Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2017-10-20