Uterom med grøntområde og vann
Foto: Hanne Wells/ Standard Norge

Standard Morgen: Norsk Standard for blågrønn faktor

Den nye standarden, NS 3845, skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Bak standarden står en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen. 8. oktober inviterer vil til frokostmøte hvor du kan høre mer om standarden.

Tid: 8. oktober kl. 0830 - 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til dem som melder seg på)
Påmelding: Se lenger ned på siden

I byggeprosjekter finnes det et bredt spekter av virkemidler for et sunnere utemiljø og klimatilpasning, men de blir ikke alltid valgt. Med Norsk Standard for blågrønn faktor (BGF) vil det bli enklere for kommuner å stille krav om klimatilpasninger i nye byggeprosjekter. Krav om BGF vil gjøre at naturbaserte løsninger kan velges oftere.

NS 3845 skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon. Beregningsmetoden i standarden brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt. Kravet til blågrønn faktor gir føringer for bruk av åpen overvannshåndtering og vegetasjonselementer uten å angi spesifikke løsninger. Dermed kan arkitekten og landskapsarkitekten bruke kravet for å planlegge «grønnere bygg» og flerfunksjonelle uteområder som kan håndtere villere og våtere klima.

Program

0830 Velkommen og praktisk informasjon
Standard Norge
  Introduksjon til standardens ide og bakgrunn for prosjektet
Komiteleder Pedro Ardila, Bærum kommune

 

Innholdet i standarden og prosessen
Prosjektleder Hanne Wells, Standard Norge
  Implementering og forhold til andre BGF-systemer
Prosjektleder Hanne Wells, Standard Norge
  Eksempel på implementering i en kommune Ragnhild Nordmelan, Ullensaker kommune
  Erfaringer med BGF - En planleggers vinkling (landskapsarkitekt, innleder ikke bekreftet)
  Erfaringer med BGF - Fra en eiendomsutvikler eller utbyggers synsvinkel
(innleder ikke bekreftet)
  Eksempler på elementer som gir god effekt på BGF: håndtering av overvann, grønt byliv (Korte programsnutter som kan bli fordelt i programmet)
  Spørsmål fra deltakerne
1030 Slutt

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2020-09-18

NS 3845:2020

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Blågrønn faktor — Beregningsmetode og vektingsfaktorer

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang