To personer i møte

Standard Morgen: Ny Norsk Standard for coaching på høring

Forslaget til en ny Norsk Standard for coaching er på høring fram til midten av september. 30. august inviterer vi til høringsmøte hvor du kan få høre mer om forslaget og hvordan du kan melde inn høringskommentarer.

Tid: 30. august kl. 0830 – 0945
Sted: Webinar

Lenke til webinaret

Alle som er påmeldt, har fått en lenke tilsendt på e-post. Finner du den ikke, kan du gå inn via denne lenken.

Høringsforslaget

Målet med standarden, NS 11251:2022 Coaching – Krav til kompetanse, er at den skal styrke kvaliteten på norske coacher, slik at kjøpere av coachingtjenester mottar gode leveranser, og at coaching vurderes som et godt bidrag til norske virksomheters måloppnåelse.

Standarden er inndelt i ulike fagområder, og er supplert med mengdekrav til utdannelse innenfor de ulike områdene. Dette er gjort for å angi et minstekrav til en profesjonell coach. Vi inviterer nå alle som kan ha interesse av standarden til å komme med tilbakemelding på forslaget.

Høringsforslaget kan du få tak i ved å gå inn på vår gratis tjeneste «Standarder på høring». Det eneste som kreves er at du er registrert som bruker av tjenesten. Der kan du laste ned og kommenterer på forslaget. Det benevnes prNS 11251, og forstavelsen «pr» brukes for å vise at dette er et høringsforslag. Standarden er på høring fram til 11. september 2022.

Se også informasjon i en egen sak om høringen av coaching-standarden. 

Program 

0830 Velkommen
Standard Norge
  Presentasjon av høringsforslaget NS 11251 Coaching - krav til kompetanse
Paal Leveraas, leder av standardiseringskomiteen
  Hva kan en standard for coaching bety?
Pia Gurstad, styreleder i Den Norske Coachforening, DNCF
  Utvikling av coaching som fag og tjenesteleveranse
Paul O Olson, leder av EMCC Norway
  Spørsmål
  Oppsummering
Paal Leveraas
0945 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er stengt)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove Grønseth i Standard Norge per e-post.

Sist oppdatert: 2022-08-30