Person som signerer en kontrakt

Standard Morgen: Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser

Standard Norge inviterer til lansering av NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag, torsdag 20. august.

Tid: 20. august 2020 kl. 0830 – 1015
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

NS 3418 Konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag – Struktur og innhold, som er standardens fulle navn, fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter. Den inneholder i tillegg en del som angir struktur for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester.

Standarden er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er beslektet med NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg.

NS 3418 er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. Komiteen består av medlemmer fra Statsbygg, UiO, Arkitektbedriftene i Norge, Maskinentreprenørenes Forbund, RIF, Statens Vegvesen, BuildingSMART Norge, Norsk Kommunalteknisk Forening, Norges bygg- og eiendomsforening, EBA og NTNU.

Program

På lanseringen kan du høre innlegg fra flere aktører som har deltatt i arbeid med standarden. De vil holde korte presentasjoner om arbeidet, standarden og bruksområdet. 

0830 Velkommen
  Erik Winther, Standard Norge
  Herman Bruserud, Universitet i Oslo og komitéleder
  Ari Soilammi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) 
  Jan Olaf Dukan, EBA
  Ingvild Garberg, Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) 
1015 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Frokostmøtet er nå stengt for påmelding.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.   

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2020-08-19

NS 3418:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang