Person som vasker et blankt gulv

Standard Morgen: Renhold i helse- og omsorgstjenestene – lansering av ny standard

En ny Norsk Standard beskriver krav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner. 27. oktober inviterer vi til et frokostmøte hvor du kan høre mer om standarden NS 6600.

Tid: 27. oktober 2021 kl. 08.30–10.30
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Ledelsesverktøy

Standarden NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenester er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. Dokumentet er bygget opp på samme måte som de andre kjente ledelsesstandardene ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.

Hensikten med dokumentet er å:

 • redusere risikoen for smittespredning og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten ellers
 • beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater
 • ivareta inneklima

NS 6600 er bygget rundt prinsippet om kontinuerlig forbedring og kvalitetsarbeid, og standarden understøtter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I dokumentet er ulike aspekter ved renhold som for eksempel organisering og ledelse, planlegging, utførelse, kontroll og forbedring omhandlet med både krav og anbefalinger.

Bygger på renholdsstandarden

Dokumentet bygger på NS-INSTA 800-1, men stiller i tillegg krav knyttet til:

 • Renhetsnivåer i ulike rom i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Frekvensen av renhold
 • Renholdsutstyr
 • Smitteverntiltak (håndhygiene, engangshansker og arbeidstøy)
 • Utførelse av renhold
 • Kvalitetskontroll av renhold (både visuell kontroll og kontroll av ikke synlig kontaminering)
 • Avvik og korrigerende tiltak

Standarden er utarbeidet av den norske standardiseringskomiteen SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser. Komiteen har bestått av representanter fra helseforetak (både helsepersonell og fagansvarlige for renhold), kommuner, næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og brukerutvalg.

Program

På lanseringsmøtet kan du høre mer om innholdet i standarden fra representanter som har deltatt i arbeidet og/eller kommer til å bruke den.

0830 Oppstart og praktisk info
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Velkommen og formell overrekking av standarden til Hanne-Merete Eriksen-Volle, seksjonsleder, resistens og infeksjonsforebygging, FHI
Jacob Mehus, Standard Norge

NS 6600 i lys av handlingsplanen for et bedre smittevern
Anita Wang Børseth, Folkehelseinstituttet
  Presentasjon av standarden NS 6600 Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten
Mette Sætervold, St. Olavs Hospital

Pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid
Rigmor Bratlund, Vestre Viken HF
  Forum for sykehusrenhold og arbeidet fram mot en ny Norsk Standard
Sissel Evensen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Forum for sykehusrenhold
  Betydningen av riktig utstyr for å overholde kravene i NS 6600
Geir-Helge Sjaaeng, Vileda Professional Norge
  Hva innebærer det å bli sertifisert etter en standard?
Magnus Robbestad, Veritech AS
  Hvordan få tilgang til standarden?
Marit Kveine Nygren, Standard Norge
  Spørsmål og kommentarer
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er stengt)

(OBS: Dersom du bruker nettleseren Explorer vil denne lenka ikke virke. Løsningen er å bytte til en annen nettleser, f.eks. Chrome eller Edge. Dersom det ikke er mulig, kan du sende oss en e-post og vi ordner påmeldingen.)

Standarden

NS 6600 ble gitt i midten av september. Lenke til standarden kan du finne nedenfor.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Marit Kveine Nygren eller Tove Grønseth per e-post.

Sist oppdatert: 2023-02-10

NS 6600:2021

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-09-17)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 321,00 (eks. mva)

Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang