Vasking av et hvitt gulv
Gode rutiner for renhold er viktig over alt, ikke minst innenfor helse- og omsorgstjenesten.

Standard Morgen: Renhold i helse- og omsorgstjenestene – standard på høring

Velkommen til digitalt frokostmøte 10. mars om den nye norske standarden for renhold i helse- og omsorgstjenestene. Standarden er et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. På høringsmøtet får du høre mer om innholdet i standarden blant annet fra fagpersoner som har deltatt i arbeidet.

I april 2020 ble SN/TS 6600 Ledelsessystem for renhold i helse- og omsorgstjenesten utgitt som en teknisk spesifikasjon. Nå er arbeidet med å omdanne spesifikasjonen til en Norsk Standard i gang, og et forslag til standard er på høring. Tittelen på standarden blir «Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenester». Mens forslaget til standard er på høring, benevnes det som «prNS 6600» for å vise at dette er et høringsforslag.

Tid: 10. mars 2021 kl 0830-1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)  

Ledelsesverktøy

Standarden et ledelsesverktøy som retter seg mot ledere i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for renhold. Dokumentet er bygget opp på samme måte som de andre kjente ledelsesstandardene ISO 9001 for kvalitet og ISO 14001 for miljø.

Hensikten med NS 6600 er å:

 • Redusere risikoen for smittespredning og helsetjenesteassosierte infeksjoner
 • Sikre samarbeidet mellom renhold, smittevern og virksomheten ellers
 • Beskrive og sikre kvalitetskrav til renhold i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Bidra til ivaretakelse og vedlikehold av bygg og overflater
 • Ivareta inneklima

Standarden er bygget rundt prinsippet om kontinuerlig forbedring og kvalitetsarbeid, og understøtter forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. I standarden er ulike aspekter ved renhold som for eksempel organisering og ledelse, planlegging, utførelse, kontroll og forbedring omhandlet med både krav og anbefalinger.

Bygger på renholdsstandarden

NS 6600 bygger på NS-INSTA 800-1 Rengjøringskvalitet - Del 1: System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet, men stiller i tillegg krav knyttet til:

 • Renhetsnivåer i ulike rom i helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Frekvensen av renhold
 • Renholdsutstyr
 • Smitteverntiltak (håndhygiene, engangshansker og arbeidstøy)
 • Utførelse av renhold
 • Kvalitetskontroll av renhold (både visuell kontroll og kontroll av ikke synlig kontaminering)
 • Avvik og korrigerende tiltak

Standarden er utarbeidet av den norske standardiseringskomiteen SN/K 578 Renhold i pasientnære omgivelser. Komiteen består av representanter fra helseforetak (både helsepersonell og fagansvarlige for renhold), kommuner, næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og brukerutvalg.

(Se også artikkel om SN/TS 6600 i forbindelse med at den ble utgitt i 2020.)

Program

På høringsmøtet kan du høre mer om innholdet i standarden fra representanter som har deltatt i arbeidet og/eller kommer til å bruke den.

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge
  Presentasjon av høringsforslaget prNS 6600
Rigmor Bratlund, Vestre Viken HF
  Hvordan kan standarden brukes ute i helse- og omsorgstjenestene? Hvordan spiller denne standarden sammen med INSTA 800-1?
Merethe Striger og Mette Sætervold, St. Olavs Hospital
  Styrket renhold i helse- og omsorgstjenestene
Sissel Evensen, leder i Forum for sykehusrenhold
  Hva kan standarden bety for renholderne?
Ann-Elisabet Sandvold, Yrkesseksjon samferdsel og teknisk, Fagforbundet
  Hvordan gi innspill? Videre arbeid i komiteen
Marit Kveine Nygren, Standard Norge
  Spørsmål og kommentarer
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet noen dager før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte (arrangementet er nå stengt for påmelding)

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsfristen er 1. mai 2021.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Marit Kveine Nygren eller Tove Grønseth per e-post.

Sist oppdatert: 2021-03-09

SN/TS 6600:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for renhold i helse- og omsorgstjenesten

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2020-03-31) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang