To som håndhilser etter å ha inngått en avtale

Standard Morgen: Styrket troverdighet og tillit til offentlige anskaffelser

Vi inviterer til Standard Morgen 28. august om standarder som verktøy for offentlige anskaffelser. Hva kan Norge bidra med for å styrke troverdigheten og tilliten til offentlige anskaffelser på tvers av landegrenser?

Standarder er et effektivt virkemiddel for gjennomføring av avtaler og forpliktelser, og kan bidra til forenklet og økt grenseoverskridende handel. Bekjempelse av korrupsjon og partiskhet i forbindelse med offentlige anskaffelser er viktig i flere europeiske land. En standard med søkelyset på integritet og ansvarlighet vil styrke troverdigheten og tilliten til anskaffelsesprosessen i offentlige virksomheter.

Det er nylig etablert en europeisk standardiseringskomité (CEN/TC 461 Public Procurement), som skal se nærmere på blant annet:

  • Integritets- og ansvarlighetspolicy for offentlige anskaffelser
  • Risikohåndteringsstrategi for området integritet for offentlige anskaffelser
  • Interne retningslinjer for ansatte som jobber med offentlige anskaffelser
  • Integritetsforsikring mellom oppdragsgiver og leverandør
  • Et system for å håndtere data knyttet til offentlige anskaffelser og kvalitet i tilhørende prosesser

Standard Norge oppretter en norsk speilkomité, som skal følge arbeidet til den europeiske komiteen. Ønsker du faglig påfyll om standarders betydning i offentlige anskaffelser eller kanskje du er nysgjerrig på arbeidet til den norske speilkomité? I så fall er du hjertelig velkommen!

Tid: 28. august 2019 kl. 0830 – 1030 (frokost fra 0800)

Sted: Standard Norges lokaler i Mustads vei 1 på Lilleaker i Oslo (se vår reisebeskrivelse) 

Program

0830

Velkommen
Inger Jakobsen, leder marked- og forretningsutvikling innenfor helse, miljø og ledelse, Standard Norge
  Standarder som verktøy for offentlige anskaffelser
Erik Winther, direktør markeds- og forretningsutvikling Standard Norge
  Smartere innkjøp - effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser
Jacob Landsvik, innkjøpssjef, Universitetet i Oslo
  Europeisk standardiseringsprosjekt
Marthe Hagberg, prosjektleder, Standard Norge
  Digitalisering av anskaffelsesprosessen
Erik Winther, direktør markeds- og forretningsutvikling, Standard Norge
  Risikohåndtering og etisk handel for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter
Stine Foss, seniorrådgiver, Etisk handel Norge AS
  Hva er korrupsjon og hvordan jobbe med antikorrupsjon?
Mads Blomfeldt, partner i BDO og medlem i speilkomiteen for NS-ISO 37001 Ledelsessystem for antikorrupsjon
  Strategiske enheter for anskaffelser
Finn-Øyvind Langfjell, leder strategisk innkjøp, Miljødirektoratet
1030 Avslutning

Innledere som mangler i programmet, vil bli lagt til så snart vi mottar bekreftelser. Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Det er gratis å delta.

Påmelding

Bærekraftig arrangement

Vi ønsker at våre arrangementer skal ha en mest mulig bærekraftig profil. Vi oppfordrer deltakerne til å reise kollektivt. Dersom du har meldt deg på og senere ombestemmer deg, er det fint om vi får beskjed slik at vi unngår å sitte igjen med overflødig mat.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00. 

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.

Sist oppdatert: 2019-08-20