Ørret i et oppdrettsanlegg

Standard Morgen: Terminologi i laks- og ørretproduksjon

Standarden for enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon for laks og regnbueørret, NS 9417, er revidert. Vi inviterer til frokostmøte 16. mars hvor du får høre mer om den nye utgaven av standarden.

Tid: Torsdag 16. mars, kl. 08.30–10.30
Sted: Webinar (via Teams)  

Klikk her for å bli med i møtet

Presise beskrivelser er nødvendig for all omsetning av varer og tjenester. Enhetlig terminologi reduserer risiko for feiltolkninger og effektiviserer kommunikasjonen i hele verdikjeden.

NS 9417 gir sentrale definisjoner av terminologi i havbrukskjeden, beregninger, omregninger og beskriver utvalgte metoder for målinger som dokumenterer produksjon i faser som klekkeri, settefisk, matfisk, slakteri, tilvirking og transport. Fiskefôr og økonomi er også inkludert i standarden. Sist, men ikke minst, inkluderer standarden også termer for fiskevelferd.

Standarden danner basis for konsistent dataregistrering i ulike anlegg og bruk av terminologi gjennom verdikjeden, og den bør brukes av myndigheter, leverandører og alle aktører som har nytte av sammenliknbare data og konsistent terminologi uansett oppdrettsart.

Program

0830 Velkommen
Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
  Behov for data og termer i havbruk
Stein Halstensen, Grieg Seafood og leder av standardiseringskomiteen
  Fiskehelse og fiskevelferd – hvordan kan felles terminologi bidra til forbedringer?
Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet
  Behov for gode og sammenlignbare data i næringen
Björgólfur Hávarðsson, The Seafood Innovation Cluster 
  Hva skjer ellers innenfor standardisering på området fiskeri og havbruk?
Truls Petersen, leder markedsutvikling, bærekraft og helse, Standard Norge 
  Hva nå - veien videre? (panelsamtale)
  • Hva blir neste skritt?
  • Hva må til for å få til økt digitalisering av næringen?
  • Trenger vi nye standarder?
  • Innspill fra paneldeltakerne og andre deltakere på frokostmøtet
  Spørsmål
1030 Avslutning

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Påmelding til gratis frokostmøte (påmeldingen er stengt)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post.

Bedre fiskehelse med presise ord og definisjoner

160 nye definisjoner for fiskehelse og -velferd er den største endringen i standarden NS 9417 for laks- og ørretproduksjon som nå foreligger i revidert utgave.

Les mer om den nye utgaven

Sist oppdatert: 2023-03-15

NS 9417:2022

Standard

NOK 1 005,00 (eks. mva)

Laks og regnbueørret — Terminologi og metoder for dokumentering av produksjon

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2022-10-28)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang