Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-EN ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2018-05-29 Lysaker (Bærum)
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2018-05-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2018-05-29 Tromsø
Oppdateringskurs med eksamen - endringer i NS-INSTA 800 2018-05-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2018-06-12 Bergen
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2018-06-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i FEL-NEK 400:2018 og TEK 17 2018-06-12 Bergen
Kurs i FEL-NEK 400:2018 og TEK 17 2018-06-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk 2018-09-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-09-11 Trondheim
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2018-09-12 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-09-12 Trondheim
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2018-09-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2018-09-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2018-09-25 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2018-09-26 Stavanger
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2018-09-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NEK 405-2, Elkontroll Bolig - med mulighet for eksamen 2018-10-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2018-10-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i Prosjekt- og anbudssamarbeid i bygge- og anleggsbransjen - hva er lovlig 2018-10-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2018-10-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i sluttkontroll av elektriske anlegg, med fordypning i jording og utjevningsforbindelser 2018-10-17 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2018-10-18 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2018-10-23 Stavanger
Kurs i FSE Lavspenning og Førstehjelp i forbindelse med FSE 2018-10-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2018-10-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i praktisk forbedringsarbeid ved bruk av LEAN - basert på prinsippene for kvalitetsledelse i ISO 9001 2018-10-24 Lysaker (Bærum)
Kurs innen elektro for byggtakstpersonell og eiendomsbesittere 2018-10-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2018-10-30 Bergen
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2018-11-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2018-11-07 Lysaker (Bærum)