Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
DIGITALT KLASSEROM- Kurs i NS-EN ISO 9001 2020-06-09 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Samspillsentreprise 2020-06-10 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2020-06-11 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-06-11 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2020-06-17 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 8405 og NS 8406 2020-08-19 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 8407 - Totalentreprise 2020-08-20 Digitalt klasserom
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2020-08-27 Lysaker
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-09-01 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-09-01 Trondheim
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2020-09-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-09-02 Trondheim
NYHET! Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-09-02 Bergen
Kurs i Samspillsentreprise 2020-09-02 Tromsø
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-09-03 Tromsø
Kurs i Samspillsentreprise 2020-09-03 Trondheim
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-09-07 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-09-08 Bergen
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-09-08 Lysaker (Bærum)
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2020-09-10 Bergen
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-09-15 Kristiansand
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-09-15 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-09-16 Kristiansand
Kurs i Samspillsentreprise 2020-09-17 Bergen
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-09-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2020-09-24 Bergen
Kurs i Samspillsentreprise 2020-09-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-09-30 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-10-01 Stavanger
Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-10-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2020-10-06 Kristiansand
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2020-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2020-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2020-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 2020-10-08 Lysaker (Bærum)
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2020-10-08 Lysaker
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2020-10-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-10-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-10-14 Tromsø
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2020-10-14 Bergen
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-10-14 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-10-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-10-15 Tromsø
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-10-20 Ålesund
Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 2020-10-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2020-10-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-10-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 22000:2018 Næringsmiddeltrygghet 2020-10-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2020-10-27 Lysaker (Bærum)
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2020-10-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2020-10-29 Lillestrøm
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-11-03 Bergen
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-11-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2020-11-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2020-11-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2020-11-19 Bergen