Kurs og rådgiving

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
E-læringskurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet E-læring
E-læringskurs i NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-learning NS-EN ISO 9001:2015 Quality management systems E-læring
E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-learning NS-EN ISO 14001:2015 Environmental management systems E-læring
E-learning NS-ISO 45001:2018 Occupational health and safety management systems E-læring
E-læringskurs i NS-ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø E-læring
Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2023-02-06 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet 2023-02-07 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2023-02-07 Digitalt kurs
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2023-02-09 Fornebu
Digitalt kurs i Grunnleggende entrepriserett og bruk av NS-kontrakter 2023-02-09 Digitalt kurs
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2023-02-15 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2023-02-16 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2023-03-07 Fornebu (Bærum)
Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise 2023-03-08 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2023-03-08 Fornebu (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2023-03-09 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2023-03-15 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 6450 og NS 6460 2023-03-15 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3070 del 1 og 2 Samarbeid om fellesgrøfter, utforming og kostnadsfordeling 2023-03-15 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i Håndverkertjenesteloven basert på byggblankettene 3501 og 3502 2023-03-15 Digitalt kurs
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 2023-03-15 Fornebu (Bærum)
Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 - 1/2 dag 2023-03-16 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2023-03-22 Bergen
Kurs i NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø 2023-03-22 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2023-03-22 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2023-03-23 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2023-03-28 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse 2023-03-28 Digitalt kurs
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2023-03-29 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2023-04-19 Fornebu (Bærum)
Kurs i Interne revisjoner 2023-04-19 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2023-04-20 Fornebu (Bærum)
Kurs i trinnvis innføring av Ledelsessystemer for miljø med NS-EN ISO 14005 2023-04-20 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2023-04-26 Fornebu (Bærum)
Kurs i Granskning basert på NS-ISO 45001 2023-04-26 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 5832 – Samfunnssikkerhet – Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger – Krav til sikringsrisikoanalyse 2023-04-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2023-04-27 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 2023-05-03 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise 2023-05-04 Digitalt kurs
Kurs i Effektiv gjennomføring og deltakelse i offentlige anskaffelser 2023-05-11 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 2023-05-23 Stavanger (Sola)
Kurs i NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer 2023-05-23 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 Totalentreprise 2023-05-24 Stavanger (Sola)
Kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger 2023-06-01 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2023-06-01 Fornebu (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2023-06-06 Fornebu (Bærum)