Nettstedssøket oppdateres fredag 31. mars mellom kl. 16.00 og 23.00.

Dette kan gjøre at det blir feil ved søk i denne perioden. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.

 

Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2017-04-04 Bergen
Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter 2017-04-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 31010 – Metoder for risikovurderinger 2017-04-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2017-04-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger 2017-04-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i Konkurranselovens regulering av prosjekt- og anbudssamarbeid 2017-04-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2017-04-26 Bergen
Kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 2017-04-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider 2017-04-27 Gardermoen
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2017-04-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2017-04-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8406 - Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt 2017-05-03 Bergen
Kurs i NS 5815 – Risikovurdering av anleggsarbeid 2017-05-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2017-05-03 Bergen
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2017-05-04 Lillestrøm
Kurs i ISO 37001 Antikorrupsjon 2017-05-04 Høvik, Bærum
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2017-05-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-05-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-05-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-05-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter 2017-05-10 Bergen
Kurs: Rett standardkontrakt til rett tid 2017-05-11 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-05-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2017-05-16 Bergen
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2017-05-23 Lysaker (Bærum)
Konferanse: Sirkulær økonomi 2017-05-23 Oslo
Kurs i NS 5834 Samfunnssikkerhet - Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom 2017-05-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i Innføring i standarder for automatiske faste brannslokkeanlegg 2017-05-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i rollen som kvalitets- og miljøleder 2017-05-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-05-31 Tromsø
Kurs for revisorer og revisjonsledere NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med sertifiseringseksamen 2017-05-31 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-06-01 Tromsø
Kurs - Revisjonsleder med sertifiseringseksamen 2017-08-22 Bergen
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2017-09-05 Lysaker (Bærum)
Konferanse om ISO 45001 - ny standard for arbeidsmiljø 2017-09-07 Oslo
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2017-09-19 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk miljøledelse med nye NS-EN ISO 14001 2017-09-21 Lysaker (Bærum)
Konferanse: Integrert styring og ledelse 2017-09-26 Oslo