Denne forekomsten av Business Connector kan ikke kobles til AOS og må startes på nytt.

Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
Digitalt kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-12-08 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 3935 og i NS 6450 2021-01-13 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i Samspillsentreprise 2021-01-13 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 1/2 dag 2021-01-21 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i Bustadoppføringslova 1/2 dag 2021-01-22 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-01-27 Digitalt klasserom
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2021-01-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2021-01-28 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-01-28 Digitalt klasserom
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001 2021-02-02 Lysaker (Bærum)
Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet 2021-02-03 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse 2021-02-16 Zoom
Digitalt kurs i Overtakelse og sluttoppgjør (1/2 dag) 2021-02-17 Digitalt klasserom
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2021-02-18 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-02-18 Digitalt klasserom
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-03-02 Tromsø
Kurs i Sertifisering for arbeidsmiljøleder iht. NS-ISO 45001 2021-03-02 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 8415 - Underentreprise 2021-03-03 Digitalt klasserom
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2021-03-03 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-03-09 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-03-10 Trondheim
Digitalt kurs i mangelhåndtering 2021-03-11 Digitalt klasserom
Digitalt-Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2021-03-17 Digitalt klasserom
Kurs i Samspillsentreprise 2021-03-23 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2021-03-23 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-04-01 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-04-02 Stavanger
Kurs i Samspillsentreprise 2021-04-13 Kristiansand
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2021-04-13 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2021-04-21 Bergen
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2021-04-21 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2021-04-21 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-04-22 Fornebu (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2021-06-01 Fornebu (Bærum)