Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Sommertilbud: 15 % rabatt på kurs

Du får nå 15 % rabatt på kurs ved påmelding innen 1. september. Rabatten gjelder ikke e-læring og bedriftsinterne kurs. Rabattkode: sommer20

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 8405 og NS 8406 2020-08-19 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 8407 - Totalentreprise 2020-08-20 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Samspillsentreprise 2020-08-26 Digitalt klasserom
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-08-27 Digitalt klasserom
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2020-08-27 Lysaker
DIGITALT KLASSEROM- Kurs i NS-EN ISO 9001 2020-08-31 Digitalt klasserom
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-09-01 Trondheim
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-09-01 Bergen
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2020-09-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2020-09-02 Tromsø
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-09-02 Trondheim
Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-09-02 Bergen
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-09-03 Tromsø
Kurs i Samspillsentreprise 2020-09-03 Trondheim
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-09-07 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-09-08 Bergen
FULLT! Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-09-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-09-08 Lysaker (Bærum)
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Overtakelse og sluttoppgjør (1/2-dag) 2020-09-10 Digitalt klasserom
Kurs - Revisjonsleder med mulighet for sertifiseringseksamen 2020-09-10 Bergen
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-09-15 Kristiansand
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-09-15 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-09-16 Kristiansand
Kurs i Samspillsentreprise 2020-09-17 Bergen
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-09-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2020-09-24 Bergen
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Mangelhåndtering (1/2-dag) 2020-09-24 Digitalt klasserom
Kurs i Samspillsentreprise 2020-09-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-09-30 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-10-01 Stavanger
Kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-10-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2020-10-06 Kristiansand
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2020-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2020-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2020-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2020-10-07 Lysaker(Bærum)
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2020-10-08 Lysaker
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 2020-10-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-10-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2020-10-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-10-14 Tromsø
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-10-14 Bergen
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2020-10-14 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-10-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-10-15 Tromsø
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-10-20 Ålesund
DIGITALT KLASSEROM - Kurs i Frister i entreprisekontrakter (halv dag) 2020-10-20 Digitalt klasserom
Kurs i kontroll etter NS-EN 1990 med NA og grensesnittet til kontrollkrav i SAK10 2020-10-20 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 Totalentreprise (1 dag) 2020-10-21 Ålesund
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2020-10-21 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-10-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2020-10-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 22000:2018 Næringsmiddeltrygghet 2020-10-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2020-10-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2020-10-29 Lillestrøm
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-11-03 Bergen
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2020-11-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2020-11-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2020-11-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2020-11-19 Bergen