Kurs og rådgiving

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
E-learning Practical Quality Management based on NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-learning Auditing with NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
Digitalt kurs i NS 8415 - Underentreprise 2021-05-11 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet 2021-05-27 Digitalt kurs
Digitalt kurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001 2021-05-27 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 5814:2021 - Krav til risikovurderinger 2021-06-01 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2021-06-01 Digitalt kurs
Digitalt kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2021-06-01 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2021-06-03 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-06-07 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 6460 (ITB) – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner 2021-06-08 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-06-08 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Opplæring og utførelse 2021-06-09 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2021-06-10 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2021-06-15 Digitalt kurs
Digitalt kurs i Bustadoppføringslova 1/2 dag 2021-06-15 Digitalt kurs
Digitalt kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 1/2 dag 2021-06-16 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 3935 - ITB - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2021-08-18 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS-EN ISO 56002 - Innovasjonsledelse 2021-08-24 Digitalt kurs
Digitalt kurs i NS 6450 - ITB - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2021-08-25 Digitalt kurs
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2021-10-19 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420-ZK - Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder 2021-10-20 Fornebu (Bærum)