Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

OBS!

Alle kurs i regi av Standard Norge/Standard Online utsettes inntil videre grunnet retningslinjer i forbindelse med Korona-viruset for konsernet Standard Norge.

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-04-21 Trondheim
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2020-04-21 Bergen
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2020-04-21 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-04-22 Trondheim
Kurs i Samspillsentreprise 2020-04-23 Trondheim
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-04-23 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-04-28 Tromsø
Kurs i NS 3420-T Maler- og beleggarbeider 2020-04-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 14001 – Ledelsessystemer for ytre miljø 2020-04-29 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-04-29 Tromsø
Kurs i Risikostyring i et helhetlig perspektiv 2020-05-05 Bergen
Kurs i ISO 22000:2018 Næringsmiddeltrygghet 2020-05-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-05-13 Ålesund
Kurs i NS 8407 Totalentreprise (1 dag) 2020-05-14 Ålesund
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2020-05-28 Lysaker
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2020-06-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3935 Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) Prosjektering, utførelse og idriftsettelse 2020-06-04 Lysaker (Bærum)
Kurs i Samspillsentreprise 2020-06-11 Ålesund
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2020-09-07 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-09-08 Bergen
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-09-15 Kristiansand
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-09-16 Kristiansand
Kurs i Samspillsentreprise 2020-09-17 Bergen
Kurs i Samspillsentreprise 2020-09-24 Lysaker (Bærum)
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2020-10-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-10-13 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2020-10-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2020-10-21 Lysaker (Bærum)
Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 2020-10-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2020-11-03 Bergen
Kurs i NS 8415 - Underentreprise 2020-11-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2020-11-11 Lysaker (Bærum)