Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter 2017-01-24 Bergen
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-02-01 Bergen
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-02-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-02-02 Bergen
Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-02-03 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-02-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-02-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2017-02-08 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2017-02-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-02-14 Trondheim
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2017-02-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 39001 Styringssystemer for trafikksikkerhet 2017-02-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 37001 Antikorrupsjon 2017-02-15 Høvik, Bærum
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2017-02-15 Bergen
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-02-15 Trondheim
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2017-02-16 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2017-02-22 Bergen
Kurs i NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem 2017-02-23 Bergen
Kurs i Offentlige anskaffelser - Nytt regelverk 2017-03-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2017-03-01 Lysaker (Bærum)
Kurs i Ledelsessystemer for miljø med nye NS-EN ISO 14001 2017-03-07 Lysaker (Bærum)
Kurs i Rådgiverkontrakter - NS 8401 og NS 8402 2017-03-08 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk miljøledelse med nye NS-EN ISO 14001 2017-03-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8178 – Hvordan planlegge god akustikk for musikkrom 2017-03-14 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2017-03-15 Lysaker(Bærum)
Kurs i NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner 2017-03-15 Lysaker (Bærum)
Kurs i Inneklima - NS-EN 15251:2007 - NA:2014 2017-03-21 Lysaker (Bærum)
Kurs - Risk Manager med sertifiseringseksamen 2017-03-22 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider 2017-03-23 Tromsø
Kurs i NS 3424 - Tilstandsanalyse av byggverk 2017-03-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8430 - Overtakelse av bygg og anlegg 2017-03-28 Lysaker (Bærum)
Kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 2017-03-29 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2017-04-04 Bergen
Kurs i kartlegging av prosesser i virksomheter 2017-04-06 Lysaker (Bærum)
Kurs i ISO 31010 – Metoder for risikovurderinger 2017-04-20 Lysaker (Bærum)
Konferanse: Sirkulær økonomi 2017-04-25 Oslo
Kurs i NS 5831 og NS 5832 Samfunnssikkerhet – beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger 2017-04-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2017-04-25 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager) 2017-04-26 Bergen
Kurs i NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner 2017-04-27 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider 2017-04-27 Gardermoen
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2017-05-03 Bergen
Kurs i Eurokode 8 - Prosjektering av jordskjelvsikre konstruksjoner 2017-05-04 Lillestrøm
Kurs i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-05-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-05-09 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-05-10 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS-ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2017-05-11 Lysaker (Bærum)
Workshop i Praktisk kvalitetsledelse med nye NS-EN ISO 9001 2017-05-11 Lysaker (Bærum)
Kurs i rollen som kvalitets- og miljøleder 2017-05-30 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2017-05-31 Tromsø
Kurs for revisorer og revisjonsledere NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med sertifiseringseksamen 2017-05-31 Lysaker (Bærum)
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2017-06-01 Tromsø
Konferanse om ISO 45001 - ny standard for arbeidsmiljø 2017-09-07 Oslo
Konferanse: Integrert styring og ledelse 2017-09-27 Oslo