Kurs og arrangementer

Oversikt over kurs

Her finner du oversikt over alle kurs innenfor alle fagområder som er tilgjengelige fra Standard Online per dags dato.

Kursnavn Dato Sted
E-læringskurs i Praktisk kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2015 E-læring
E-læringskurs i Praktisk ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001:2018 E-læring
E-læringskurs i systemrevisjon med NS-EN ISO 19011:2018 E-læring
E-læringskurs Veiledning til NS 3420 E-læring
E-læringskurs i arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001 E-læring
Digitalt kurs i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt (1 dag) 2020-12-08 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 3935 og i NS 6450 2021-01-13 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i Samspillsentreprise 2021-01-13 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 1/2 dag 2021-01-21 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i Bustadoppføringslova 1/2 dag 2021-01-22 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-01-27 Digitalt klasserom
Granskningskurs basert på NS-ISO 45001 2021-01-27 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-EN ISO 22301 System for kontinuitetsledelse – Krav (BCMS) 2021-01-28 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-01-28 Digitalt klasserom
Kurs i Praktisk styring og ledelse av arbeidsmiljø med NS-ISO 45001 2021-02-02 Lysaker (Bærum)
Digitalt kurs i NS-EN ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet 2021-02-03 Digitalt klasserom
Digitalt kurs i ISO 56002 - Innovasjonsledelse 2021-02-16 Zoom
Digitalt kurs i Overtakelse og sluttoppgjør (1/2 dag) 2021-02-17 Digitalt klasserom
Kurs i NS 8401 og NS 8402 Rådgiverkontrakter 2021-02-18 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-02-18 Digitalt klasserom
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-03-02 Tromsø
Kurs i Sertifisering for arbeidsmiljøleder iht. NS-ISO 45001 2021-03-02 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2021-03-03 Fornebu (Bærum)
Digitalt kurs i NS 8415 - Underentreprise 2021-03-03 Digitalt klasserom
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-03-09 Trondheim
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-03-10 Trondheim
Digitalt kurs i mangelhåndtering 2021-03-11 Digitalt klasserom
Digitalt-Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise 2021-03-17 Digitalt klasserom
Kurs i Samspillsentreprise 2021-03-23 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-INSTA 800 – System for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet 2021-03-23 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 8405 og NS 8406 (1 dag) 2021-04-01 Stavanger
Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag) 2021-04-02 Stavanger
Kurs i Samspillsentreprise 2021-04-13 Kristiansand
Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs 2021-04-13 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner 2021-04-21 Bergen
Kurs i NS-EN ISO/IEC 27001 - Informasjonssikkerhet 2021-04-21 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS-ISO 31000 Risikostyring – prinsipper og retningslinjer 2021-04-21 Fornebu (Bærum)
Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis 2021-04-22 Fornebu (Bærum)
Kurs for revisorer og revisjonsledere etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 19011 - med mulighet for sertifiseringseksamen 2021-06-01 Fornebu (Bærum)