Illustrasjon av bedrift
Foto: Elenabsl, AdobeStock

Vi kan hjelpe deg å forbedre din kvalitet og konkurransekraft

Trenger du bistand og rådgivning i forbindelse med innføring av et ledelsessystem, ISO-sertifisering eller for internrevisjon?
Innleie av en erfaren rådgiver kan være en god investering for bedrifter som ønsker å forbedre sin kvalitet og konkurransekraft, men som kanskje ikke besitter nødvendige ressurser eller kompetanse. En slik investering kan bidra til å øke kundetilfredshet, redusere feil og reklamasjoner, samt øke effektiviteten og lønnsomheten i bedriften..

Godt verktøy er halve jobben

Våre rådgivere kan bidra med kapasitet, erfaring og kunnskap, enten det gjelder oppbygging og implementering av et ledelsessystemsystem, bistand i en sertifiseringsprosess eller internrevisjon.
De gjennomfører analyser, vurderinger og kommer med forslag til løsninger på veien frem til systemet er på plass og før en eventuell ISO-sertifisering.

En eventuell sertifisering krever dokumentasjon av policy, manualer, prosedyrer, risikostyring og kartlegging av prosesser. I de fleste tilfeller foreligger mye av dokumentasjonen allerede, og i så fall vil oppgaven bestå i å rydde, redusere og kanskje forbedre den dokumentasjonen din bedrift allerede har.

Vi har verktøy som forenkler implementeringen av aktuelle standarder i form av maler for kartlegging, utgangspunkt for prosedyrer, og vi tilbyr kurs som gir ansatte nødvendig kompetanse. Kursene kan også skreddersys din organisasjon og holdes internt i bedriften.

Vår modell

Vi starter ofte våre oppdrag med en status- eller gapanalyse som kan identifisere avvik mellom kravene i den aktuelle standarden og bedriftens eksisterende prosesser. Denne analysen kan utføres når som helst og er helt uavhengig av sertifiseringsprosessen.

Våre rådgivere vil i samarbeid med din bedrift utarbeide tidsplaner, kartlegge nøkkelprosesser, bistå med utarbeidelse av dokumentasjon og rapporter som bidrar til å sikre god planlegging frem til en eventuell sertifisering i den aktuelle standarden(e) når det er ønskelig.  

Intern revisjon

Implementering av kravene i et ledelsessystem bør måles og dokumenteres ved hjelp av internrevisjon. Hvis din bedrift har behov for slik kompetanse og bistand kan vi i Standard Onlines rådgivningsavdeling bistå med dette.  

Rådgiverne

Standard Online tilbyr alltid den den rådgiveren som har både erfaringen og kompetansen som passer til bedriftens bransje og størrelse, og som har relevante sertifiseringer og/eller utdannelser. Alle våre rådgivere holder seg kontinuerlig oppdatert på eksisterende og nye regelverk, og bistår gjerne med kartlegging og innføring av disse i din bedrift.

Kundeerfaringer

Vi har bistått flere virksomheter både med innføring av kvalitets-/ledelsessystemer og sertifisering. Les hva noen av dem sier om sine erfaringer med våre rådgivere

Sertifisering

Standard Online tilbyr ikke sertifisering. Hvis bedriften ønsker en sertifisering av i de/de relevante standarder utføres dette av et uavhengig sertifiseringsorgan.

En eventuell sertifisering krever identifikasjon av kompetansekrav for de ansatte. Standard Online AS tilbyr en rekke kurs for å møte disse behovene.

God planlegging og løpende dialog med din rådgiver vil gjøre veien til innføring av et ledelsessystem eller en sertifisering håndterbar for enhver bedrift, uansett størrelse!

Informasjon om de ulike standardene vi tilbyr rådgiving og bistand og hva om inngår i tjenesten finner du i venstre kolonne

Vil du bli kontaktet for en uforpliktende prat om vår tjeneste? Klikk på lenken og fyll inn din kontaktinfo så tar vi kontakt med deg.

Ønsker mer informasjon om rådgivingstjenester

Ta kontakt for tilbud

For et tilbud eller mer informasjon, ta kontakt:

Ingebjørg Sjåstad
Sertifisert revisjonsleder for ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 og ISO 45001.

E-post: ibs@standard.no
Telefon: 979 63 320

Denne tjenesten leveres og administreres av Standard Online AS.

Asker Produkt ble sertifisert i NS-EN ISO 9001

Ansatte i Asker Produkt

For at vekstbedriften i Asker skulle være helt sikre på topp kvalitet på alt de leverer, ønsket de en sertifisering i NS-EN ISO 9001. På veien dit har de utviklet en kvalitetskultur med gode prosesser og nyttige verktøy, med hjelp fra Standard Norge. 

Les om hvordan Asker Produkt kom i mål med sertifiseringen

Sist oppdatert: 2023-03-22