Risikokartlegging

Denne tjenesten omfatter risikokartlegging og risikoevaluering samt anbefaling om risikostyring.

Dette omfatter:

  • Valg av metode for risikokartlegging
  • Bistand med risikokartlegging
  • Veilede risikoevaluering
  • Veilede med valg av risikoreduserende tiltak
  • Veilede metode for risikostyring

Sist oppdatert: 2019-03-12