Samsvarsevaluering ytre miljø

Denne tjenesten omfatter bistand til samsvarsevaluering av krav som stilles til ledelsessystemet for ytre miljø.

I denne samsvarsevalueringen inngår:

  • Kartlegge relevante lover og krav relatert til ytre miljø og evaluering av samsvar
  • Kartlegge øvrige krav relatert til ytre miljø og evaluering av samsvar
  • Utarbeidelse av samsvarsrapport

Disse tjenestene gjelder kun for NS-EN ISO 14001.

Sist oppdatert: 2021-03-18