Kurs i totalentreprise NS 8407


Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

I dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, samtidig som det trekkes paralleller til de tilsvarende bestemmelsene i NS 3431.

Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger, og gir deg innføring i en viktig standard.

Digitalt kurs 19. august

Kurs 21. september på Fornebu

Kurs på engelsk 25. oktober på Fornebu 


Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager)

Todagers fordypningskurs i totalentrepriser basert på NS 8407 hvor totalunderentreprisestandarden NS 8417 også blir behandlet. Dette gir deg som benytter totalentrepriser i det daglige en ekstra grundig gjennomgang av standarden for totalentrepriser.

Våre erfarne og dyktige kursholder vil gjennomgå alle sentrale deler av standarden, og belyse bruken av denne ved en rekke eksempler fra praksis og domstolene.

Kurs 7.–8. september på Fornebu


Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise

Kurset omhandler underentreprisestandarden NS 8417, som gjelder kontrakter hvor underentreprenør har prosjekteringsansvar. Kurset gir deg god kjennskap til de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.

Kurs 20. oktober på Fornebu


Halvdagskurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407

 Hva betyr «uten ugrunnet opphold»? Hvordan skal endringskrav, krav på vederlag og krav på fristforlengelse varsles og besvares? På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om endringer, byggherresvikt og varsling i NS 8405 og NS 8407. 

Dette spesialkurset går over en halv dag og behandler et av de mest sentrale temaene i entreprisekontrakter. Kurset tar for seg varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 med utgangspunkt i bestemmelsene om endringer og byggherresvikt. Kurset er aktuelt for alle som inngår kontrakter basert på NS 8405 eller NS 8407.

Det foreløpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs


Halvdagskurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

 Kjennskap til hvordan et sluttoppgjør skal behandles er svært viktig for å sikre sine krav, enten det er på entreprenør- eller byggherresiden. På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om sluttoppgjør i de tre ovennevnte standardkontraktene.

Kurs 2. november på Fornebu


Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise

Dette todagerskurset er nyttig for deg som er prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen. Du får en god oversikt over hvilke regler som gjelder før, underveis og etter byggeprosjektets avslutning. Du vil også få oversikt over anskaffelsesregelverket, forholdet til plan- og bygningsloven, HMS-regelverket og de viktigste reglene i entreprisestandardene NS 8405/8415, NS 8406/8416 og NS 8407/8417.

Digitalt kurs 1.–2. juni

Bedriftsinternt kurs


Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Sist oppdatert: 2022-05-24

Digitalt kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise

Kurs

NOK 9 600,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter, 01.-02. juni 2022, Zoom

Tid: 2022-06-01Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise, 19. august 2022

Tid: 2022-08-19Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager)

Kurs

NOK 9 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager), 7.–8. september 2022 på Fornebu

Tid: 2022-09-07Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407 Totalentreprise, 21.09.22 på Radisson Blu Park Hotel, Fornebu

Tid: 2022-09-21Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise, 20. oktober på Radisson Blu Park Hotel, Fornebu

Tid: 2022-10-20Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Course in NS 8407 - General conditions of contract for design and build contracts

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Course in NS 8407, 25.10.2022, Fornebu

Tid: 2022-10-25Sted: Fornebu (Bærum)Språk: English

Information  Kursbeskrivelse

Kurs: Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Kurs

NOK 3 000,00 (eks. mva)

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407, 2. november på Radisson Blu Park Hotel, Fornebu

Tid: 2022-11-02Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse