Kurs i totalentreprise NS 8407

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

I dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, samtidig som det trekkes paralleller til de tilsvarende bestemmelsene i NS 3431.

Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger, og gir deg innføring i en viktig standard.

Digitalt kurs 13. januar  

Kurs på engelsk 20. januar på Fornebu
  

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager)

Todagers fordypningskurs i totalentrepriser basert på NS 8407 hvor totalunderentreprisestandarden NS 8417 også blir behandlet. Dette gir deg som benytter totalentrepriser i det daglige en ekstra grundig gjennomgang av standarden for totalentrepriser.

Våre erfarne og dyktige kursholder vil gjennomgå alle sentrale deler av standarden, og belyse bruken av denne ved en rekke eksempler fra praksis og domstolene.

30.–31. mars på Fornebu


Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise

Kurset omhandler underentreprisestandarden NS 8417, som gjelder kontrakter hvor underentreprenør har prosjekteringsansvar. Kurset gir deg god kjennskap til de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.

5. april på Fornebu


Halvdagskurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407

Hva betyr «uten ugrunnet opphold»? Hvordan skal endringskrav, krav på vederlag og krav på fristforlengelse varsles og besvares? På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om endringer, byggherresvikt og varsling i NS 8405 og NS 8407. 

Dette spesialkurset går over en halv dag og behandler et av de mest sentrale temaene i entreprisekontrakter. Kurset tar for seg varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 med utgangspunkt i bestemmelsene om endringer og byggherresvikt. Kurset er aktuelt for alle som inngår kontrakter basert på NS 8405 eller NS 8407.

Det foreløpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs

 

Halvdagskurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Kjennskap til hvordan et sluttoppgjør skal behandles er svært viktig for å sikre sine krav, enten det er på entreprenør- eller byggherresiden. På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om sluttoppgjør i de tre ovennevnte standardkontraktene.

13. januar på Fornebu

 

Les mer om hvert enkelt kurs under "Kursbeskrivelse" og meld deg på!

Bedriftsinternt kurs

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs - spør oss om hva vi kan levere til deg!

Send oss en forespørsel om bedriftsinternt kurs

Les mer om bedriftsinterne kurs

Sist oppdatert: 2021-11-24

Course in NS 8407 - General conditions of contract for design and build contracts

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Course in NS 8407, 20.01.2022, Fornebu

Tid: 2022-01-20Sted: FornebuSpråk: English

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Kurs

NOK 3 000,00 (eks. mva)

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407,1/2 dag, Fornebu, 13. 01 .2022.

Tid: 2022-01-13Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 8407,13.01.22

Tid: 2022-01-13Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager)

Kurs

NOK 9 600,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407,30. - 31.03.22, Fornebu

Tid: 2022-03-30Sted: FornebuSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8417, 05.04.2022 Fornebu

Tid: 2022-04-05Sted: FornebuSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse