Kurs i totalentreprise NS 8407


Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

I dette kurset blir NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser grundig gjennomgått, samtidig som det trekkes paralleller til de tilsvarende bestemmelsene i NS 3431.

Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. Kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver med stor vekt på praktiske problemstillinger, og gir deg innføring i en viktig standard.

Kurs 16. februar i Tromsø

Kurs 7. mars på Fornebu

Kurs 23. mars i Bergen

Digitalt kurs 4. mai

Kurs 24. mai i Stavanger


Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager)

Todagers fordypningskurs i totalentrepriser basert på NS 8407 hvor totalunderentreprisestandarden NS 8417 også blir behandlet. Dette gir deg som benytter totalentrepriser i det daglige en ekstra grundig gjennomgang av standarden for totalentrepriser.

Våre erfarne og dyktige kursholder vil gjennomgå alle sentrale deler av standarden, og belyse bruken av denne ved en rekke eksempler fra praksis og domstolene.

Kurs 22.–23. mars på Fornebu

Kurs 1.–2. juni på Fornebu


Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise

Kurset omhandler underentreprisestandarden NS 8417, som gjelder kontrakter hvor underentreprenør har prosjekteringsansvar. Kurset gir deg god kjennskap til de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.

Kurs 27. april på Fornebu

 

Halvdagskurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407

Kjennskap til hvordan et sluttoppgjør skal behandles er svært viktig for å sikre sine krav, enten det er på entreprenør- eller byggherresiden. På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om sluttoppgjør i de tre ovennevnte standardkontraktene.

Kurs 16. mars på Fornebu


Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise

Dette todagerskurset er nyttig for deg som er prosjektleder i bygg- og anleggsbransjen. Du får en god oversikt over hvilke regler som gjelder før, underveis og etter byggeprosjektets avslutning. Du vil også få oversikt over anskaffelsesregelverket, forholdet til plan- og bygningsloven, HMS-regelverket og de viktigste reglene i entreprisestandardene NS 8405/8415, NS 8406/8416 og NS 8407/8417.

Kurs 8.–9. mars på Fornebu

 

Halvdagskurs i Varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407

 Hva betyr «uten ugrunnet opphold»? Hvordan skal endringskrav, krav på vederlag og krav på fristforlengelse varsles og besvares? På dette halvdagskurset får du en grundig gjennomgang av bestemmelsene om endringer, byggherresvikt og varsling i NS 8405 og NS 8407. 

Dette spesialkurset går over en halv dag og behandler et av de mest sentrale temaene i entreprisekontrakter. Kurset tar for seg varslingsregimet i NS 8405 og NS 8407 med utgangspunkt i bestemmelsene om endringer og byggherresvikt. Kurset er aktuelt for alle som inngår kontrakter basert på NS 8405 eller NS 8407.

Det foreløpig ikke satt opp nye datoer for dette kurset. Hold deg oppdatert på standard.no/kurs eller bestill et bedriftsinternt kurs


Bedriftsinternt kurs


Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

De fleste av våre åpne kurs (se kurskalender) kan også arrangeres som bedriftsinterne kurs.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Sist oppdatert: 2023-02-02

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407,16.02.23, Tromsø.

Tid: 2023-02-16Sted: TromsøSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)07.03.23, Fornebu.

Tid: 2023-03-07Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407 - 1/2 dag

Kurs

NOK 3 000,00 (eks. mva)

Kurs i Sluttoppgjør etter NS 8405, NS 8406 og NS 8407,1/2 dag Fornebu.

Tid: 2023-03-16Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager)

Kurs

NOK 9 600,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager), 22.- 23. mars 2023, Fornebu.

Tid: 2023-03-22Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (1 dag)

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise, 23.03.23, Bergen.

Tid: 2023-03-23Sted: BergenSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise

Kurs

NOK 9 600,00 (eks. mva)

Kurs i Prosjektledelse og NS-kontrakter i næringsentreprise, 8. - 9. mars 2023

Tid: 2023-03-08Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8417 - Totalunderentreprise,27.04.23, Fornebu.

Tid: 2023-04-27Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Digitalt kurs i NS 8407 - Totalentreprise,04.05.23, Zoom

Tid: 2023-05-04Sted: Digitalt kursSpråk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407 Totalentreprise

Kurs

NOK 5 400,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407 Totalentreprise,24.05.23,Stavanger

Tid: 2023-05-24Sted: Stavanger (Sola)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager)

Kurs

NOK 9 600,00 (eks. mva)

Kurs i NS 8407 - Totalentreprise (2 dager),1.-2. juni 2023

Tid: 2023-06-01Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse