Kurs i NS 3420 Praktisk bruk og rettspraksis

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge. De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden, fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen.

Kurset gir en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS 3420. Kurset er i første rekke beregnet på de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420, eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser.

Kurset er således godt egnet for entreprenører (både for kalkulasjon/innkjøp og prosjektleder/anleggsleder), rådgivere og advokater.

Første del
Første del er om oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den brukes. Vi ser også litt på NS 3450.

Andre del
Andre del er mer juridisk og tar for seg flere konkrete problemfelter og dommer.

Dette omfatter bl.a:

  • Gjeldende tolkningsprinsipper
  • Forholdet mellom generell del og postbeskrivelse
  • Forholdet mellom beskrivelse og tegninger
  • Forholdet mellom tekst og kode
  • Ansvaret for produktvalg foretatt av byggherre
  • Bruk av referanseobjekter
  • Håndtering av mengdeavvik
  • Regulering av enhetspriser
  • Regulering av rigg/drift
  • Forholdet til BIM

Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS 3420.

Dette kurset er relevant for ingeniører, entreprenører, arkitekter og andre som arbeider med NS 3420. I tillegg vil emnene være sentrale for jurister og advokater som arbeider med entrepriserett.

Kurs 29. mars 2023 på Fornebu

Bedriftsinternt kurs


Ønsker du et felles kompetanseløft i din virksomhet? Få et godt innblikk i, og gjennomgang av standarden på virksomhetens premisser.

Les mer om bedriftsinterne kurs

Sist oppdatert: 2022-12-14

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis

Kurs

NOK 5 800,00 (eks. mva)

Kurs i NS 3420 - Praktisk bruk og rettspraksis,29.03.2923, Fornebu.

Tid: 2023-03-29Sted: Fornebu (Bærum)Språk: Norsk

Information  Kursbeskrivelse