Opphavsrett for Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19

På oppdrag fra helsemyndighetene har Standard Norge utviklet bransjespesifikke smittevernveiledninger i samarbeid med bransjene selv. Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS C19) er et dokument som beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

Det presiseres at «Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19», på samme måte som standarder er opphavsrettslig beskyttet. Det innebærer at innhold i disse ikke kan benyttes kommersielt uten at det inngås en avtale om gjengivelse med Standard Online AS. Enhver gjengivelse som strider mot dette, kan føre til beslagleggelse, erstatningsansvar og/eller rettslig forfølgelse.

Imidlertid åpnes det opp for kopiering, utskrift og publisering på internett og/eller et intranett. Eventuelle andre spørsmål knyttet til gjengivelse av Norsk Hurtigspesifikasjon Covid-19 skal rettes skriftlig til Standard Online AS på e-post salg@standard.no