NS 3701:2012

NOK 635,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Kriterier for passivhus og lavenergibygninger - Yrkesbygninger
Engelsk tittel: Criteria for passive houses and low energy buildings - Non-residential buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2012-09-01)
Antall sider: 24
Pris:

NOK 635,00 (eks. mva)
NOK 793,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.01
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.10
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Standarden stiller krav til yrkesbygninger som kan defineres som passivhus og lavenergibygninger i norsk klima. Standarden bygger på energibehovsberegninger etter NS 3031 med standardiserte inndata. Standarden omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standarden gir også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse for yrkesbygninger. Standarden angir to nivåer av energieffektive yrkesbygninger: – passivhus; – lavenergibygning. Kravene i standarden gjelder for hele bygninger, men kriteriene kan også benyttes til å prosjektere deler av bygninger, slik som en del av en flerfunksjonsbygning. Standarden gjelder både for nye yrkesbygninger og oppgradering av eksisterende yrkesbygninger til lavenergi- eller passivhusstandard. Standarden kan brukes til å – vurdere om bygningen tilfredsstiller kravene til passivhus og lavenergibygninger; – stille krav til produkter og bygningselementer som benyttes i passivhus og lavenergibygninger; – stille utførelseskrav til bygningstekniske arbeider for passivhus og lavenergibygninger.
Komité: SN/K 034
Fastsatt: 2012-09-01
ICS: 91.040.01 - Bygninger generelt
91.120.10 - Varmeisolering