To menn med hjelm lener seg over en PC i et elektrisk kontrollrom
Foto: Adobestock

Kjøp standarden

Du kan kjøpe standarden nederst i artikkelen

NS 3420 del YB gjør det enklere for deg som jobber med bygningsautomatisering

Teknologien, ønske om energieffektivitet og gode leietakeropplevelser stiller større krav til gjennomføringsevne og faglig kompetanse. Standard Norge møter dette kravet ved å gi ut NS 3420 – YB som omhandler funksjonsbeskrivelser og systemintegrasjon innen bygningsautomatisering og sikkerhet.

NS 3420 er et beskrivelsessystem for å utarbeidelse av tekniske beskrivelser i et konkurransegrunnlag og gir grunnlag for kalkulasjon av prisforespørsler. Samlingen blir oppdatert årlig og den nye delen, NS 3420 – YB, var et resultat av en omfattende fagrevisjon på delene som handler om tekniske installasjoner. 

Merete Fadler

Merete Fadler, prosjektleder

– Kravspesifikasjoner for systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet har ofte vært mangelfullt beskrevet. Den nye delen vil gi et bedre grunnlag for utarbeidelse av beskrivelser av automatisering og sikkerhetsfunksjoner, sier prosjektleder i Standard Norge, Merete Fadler.

Innholdet i standarden bygger på tverrfaglighet og systemintegrasjon og vil gi økt funksjonalitet til lavere kostnad.

Struktur

Standarden skal benyttes for beskrivelse av tekniske bygningsinstallasjoner og omfatter systemer og funksjoner så vel som enkeltkomponenter i henhold til følgende struktur:

  1. Administrasjonsnivå: Brukergrensesnittet for bygningsautomatiserings- og sikkerhetssystemer. Nivået omfatter datamaskiner, databaser og programvare med tildeling av tilganger og presentasjon av bilder, alarmer, trender og data.
  2. Automatiseringsnivå: Omfatter funksjonene for styring, regulering og overvåking.
  3. Feltnivå: Omfatter feltmontert utstyr som sensorer og aktuatorer.

Ambisjoner

SN/K 433, komiteen som har utarbeidet NS 3420 - YB, har vektlagt følgende i utarbeidelsen av innholdet: 

  • Bruk av dagsaktuelle termer
  • Tilrettelegging for økt systemintegrasjon
  • Tilrettelegging for bruk av ny teknologi
  • Mer funksjonsrettede beskrivelser
  • Systemløsninger som inkluderer prosjektering, test og ferdigstillelse 

Termer og definisjoner

Ulik bruk av ord og uttrykk fører ofte til misforståelser og feil i leveranser, særlig gjelder dette når flere leverandører sammen skal bidra til å oppfylle en funksjon. Komiteen som har utarbeidet NS 3420-YB, har brukt mye tid på en felles terminologi for komponentene og systemene som her inngår.

Så langt det har vært mulig, benytter den nye standarden kun ett uttrykk for enheter som kan betegnes likt innenfor alle fagsegmentene, som kommer fram under punktet «Termer og definisjoner» i standarden.

Dette sier markedet om NS 3420–YB:

Roy Vraalsen, Entra Eiendom: – Riktig innhold

NS 3420 – YB er absolutt på rett vei, er godt beskrevet og har riktig innhold med sitt fokus på helhetlig løsning. Entra er kanskje enda mer funksjonsorientert i sine kravspesifikasjoner - dette forutsetter stor kompetanse i tekniske fag i egne rekker – vi ønsker leveranser som er mer komplette spesielt innenfor funksjonalitet enn hva vi tidligere har fått. Entra ASA har høye ambisjoner på digitale verktøy og dagens-fremtidens digitalisering i forvaltningsfasen.

Forvaltning og drift hos oss har stort fokus på gjenkjennbarheten (standardisering) fra eiendom til eiendom og at spesifiserte funksjoner blir realisert. Dette krever stor faglig egenkompetanse som er et viktig mål for bedriftens ledelse. Vi får lov til å bli gode og deltar aktivt i mange fora hvor kompetanse deles. 

John A. Aslaksby, Rambøll Norge: – Et viktig første steg

NS 3420 – YB er et første seriøst forsøk på å samordne to viktige men ulike deler av tekniske installasjoner i bygninger – tradisjonell bygningsautomatisering og sikkerhet.For sikkerhetsfaget har det blitt flere relasjoner til IKT og nettverksløsninger, og derved også mot andre faggrupper. Det som skjer i og med NS 3420 – YB er at vi samordner forståelse og beskrivelse av anleggsdeler og presentasjon for begge disse faggrupper. Dette uten at de enkeltvis mister sine særpreg.

Innen sikkerhet vil det fortsatt være lagt stor vekt på funksjonsbeskrivelser og NS 3420-YB er et godt underlag for blant annet felles språk. Dette er et viktig moment i et stadig tettere samvirke mellom faggruppene.

Fagområdene har et stykke å gå for å anerkjenne og videreutvikle den «symbiosen» som det her legges opp til, men dette er et viktig første steg for å videreutvikle tverrfaglighet og «sameksistens». 

Kjetil Kolltveit, Schneider Electric: – Unngår konflikt 

NS 3420 – YB er bedre tilpasset det faktiske kostnadsbildet for bygningsautomatisering. Utvikling av applikasjoner er ofte en stor del av leveransen. Standarden er blant annet konstruert for å skille mellom utvikling av nye applikasjoner og kopiering/anvendelse av identiske applikasjoner for flere bygningsdeler.

Det er stor forskjell mellom å utvikle én applikasjon og kopiere den 99 ganger, og å tilpasse 100 litt ulike applikasjoner. Dette tas det sjelden eller aldri hensyn til når det defineres enhetspriser i dag, og det ender ofte med krangel mellom byggherre og entreprenør, når endringer skal prises.

Ved å benytte NS 3420 –YB på rett måte, vil vi forhåpentligvis unngå krangler av denne typen i fremtiden. 

Les også: Hva er nytt i NS 3420:2019

Digitalt kurs i NS 3420-YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

Dette kurset gir deg kunnskapen du trenger om NS 3420 som beskrivelsessystem, og de generelle og spesifikke kravene i del YB.

Les mer og meld deg på

Sist oppdatert: 2022-03-29

NS 3420-YB:2019

Standard

NOK 969,00 (eks. mva)

Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del YB: Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet

SpråkNorskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang