Et brannslukningsapparat
Foto: Pixabay

Ny utgave av NS 3910 for vedlikehold av håndslokkere

Standarden beskriver hvordan vedlikehold av håndslokkere skal utføres, og er uunnværlig for alle som arbeider med kvalifisert vedlikehold av håndslokkere. Nå er standarden revidert og erstatter 2015-utgaven.

NS 3910 fastsetter krav til vedlikehold av håndslokkere, vedlikeholdsintervaller og kompetanse hos personer og virksomheter som skal utføre vedlikeholdet. Standarden er revidert med bakgrunn i erfaringer fra bruk. Det er foretatt både tekniske og redaksjonelle endringer.

De viktigste endringene er følgende:

  • Krav til kompetent person er skjerpet
  • Krav til kompetent virksomhet er skjerpet
  • Språkbruken er tilpasset gjeldende regelverk
  • Miljøhensyn er skjerpet
  • Enkelte tabeller er oppdatert
  • Intervall på ettersyn er endret
  • Fargekoder på plomberinger er normative
  • Krav til vedlikeholdsetiketter og halsring er oppdatert og normative
  • Vedlikeholdsrapport er oppdatert og informativ

Regelmessig vedlikehold

En håndslokker som er i forskriftsmessig stand, gir god mulighet for brannbekjempelse, særlig på et tidlig stadium av en brannutvikling. Håndslokkere må vedlikeholdes regelmessig selv om de har lang levetid, og det er eieren av håndslokkeren som har ansvaret.

NS 3910:2020 er utarbeidet av SN/K 214 Vedlikehold av håndslokkere. Komiteen har vært sammensatt av medlemmer fra forsikring, frivillige organisasjoner (NGO), industri og næringsliv.

Sist oppdatert: 2022-01-10

NS 3910:2020

Standard

NOK 775,00 (eks. mva)

Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere

SpråkNorskUtgave: 1 (2020-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang