Elektrorelaterte ting, som lysbryter, ledninger og lyspære.
Foto: Adobe Stock

Ny NEK 400:2022 tilgjengelig nå

I den nye utgaven av NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner er det flere endringer både i form av nye delstandarder, fjerning av krav og tydeliggjøring.

Fjernet eller slått sammen

I NEK 400:2022 er det flere krav som har blitt fjernet eller slått sammen med andre. Eksempelvis gjelder dette kravene til utendørs bygningsinstallasjoner og havbruksanlegg, som nå vil bli dekket av de generelle kravene i del 1 – 7. I andre tilfeller fjernes en delstandard for å bli erstattet av en ny. Normalt er dette basert på internasjonale endringer, men det kan bli gjort tilpasninger for å overholde norsk regelverk.

Ladeklare bygg er nytt

I NEK 400:2022 er det innført flere nye særnorske delstandarder. En av de som har fått mye oppmerksomhet er NEK 400-8- 824 Ladeklare byggverk. Denne delstandarden er innført for at NEK 400:2022 skal samsvare med kravene i TEK 17. I praksis betyr det at alle bygg eller parkeringsplasser nå må gjøres klare for å kunne montere ladeutstyr.

Batteriinstallasjoner

Kravene til batteriinstallasjoner som tidligere har ligget i NEK 400-8-806 blir nå erstattet av de nye standardene NEK 485 (bly-syre) og NEK 486 (li-ion). Disse standardene er basert på IEC og Cenelec standarder. Man har ikke funnet det hensiktsmessig å gjenta krav fra andre standarder i NEK 400:2022 og henviser derfor til kravene i NEK 485 og NEK 486.

Elektriske installasjoner i boliger

Kapittel 400-8-823 som omhandler elektriske installasjoner i boliger har blitt forenklet for enkelte krav. I tillegg kreves det nå minst to uttak ved hvert planlagte ekomuttak. Det blir også innført krav om at det sammen med huseier/bruker skal vurderes å montere USB-tilkobling for lading av mobiltelefon og nettbrett i enkelte rom.

Kravene til lading av elektriske kjøretøy endres i NEK 400:2022

Forsyning av elektriske kjøretøy har fått en del omarbeidede krav. Kravene ligger i delstandard NEK 400-7-722. Først og fremst har det blitt foretatt en del presiseringer og klargjøringer slik at man kan unngå misforståelser. Videre er kravene til tilkoblingspunktene blitt gjort mer detaljerte, noe som får konsekvenser for bruk av Schuko.

Trer i kraft 1. juli

NEK 400:2022 vil tre i kraft fra 1. juli 2022. Etter denne datoen skal man bruke NEK 400:2022 for prosjektering og installasjon av elanlegg. DSB vil imidlertid gi noen overgangsordninger for prosjekter som allerede er i gang.

Lanseringsseminar hver dag under Eliaden

Den store begivenheten for NEK under Eliaden er selvfølgelig lanseringen av NEK 400:2022. For å markere denne begivenheten skal NEK i samarbeid med Nelfo arrangere et seminar hver eneste dag fra kl. 14–16. Her vil de ta opp alle de viktigste endringene fra forrige utgave.

Meld deg på lanseringsseminarene på Eliaden (via nelfo.no):

Møt oss på Eliaden

Du treffer NEK sammen med salgsselskapet Standard Online i hall E på stand E04-38 (rett ved oktoberfest). Her kan du spørre oss spørsmål om nye NEK 400, nylig reviderte NEK 399 og nyheten NEK 487 som omhandler batterisikkerhet. 

Les mer om vår stand på Eliaden 

Gratis webinar 3. juni

3. juni arrangerer NEK og Nelfo et gratis webinar for å presentere endringer og tillegg i NEK 400:2022.

Meld deg på gratis webinar

Les mer om NEK 400

Sist oppdatert: 2022-05-31

NOK 1 795,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 7.0 (2022-05-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden

NEK 400:2022

Standard (Kun elektronisk)

NOK 1 795,00 (eks. mva)

Elektriske lavspenningsinstallasjoner

SpråkNorskUtgave: 7.0 (2022-05-31)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir
Få nettbasert tilgang