Standarder på høring

Det utarbeides stadig nye standarder, og noen trekkes tilbake. Vi har oversikter som viser forslag til nye prosjekter, hvilke standarder som er ute til høring og hva som har kommet av nye standarder.

Standarder på høring
Denne tjenesten gir tilgang til alle nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og bransjestandarder for petroleumsnæringen (NORSOK) som til enhver tid er på høring. Du kan abonnere på emner (i henhold til ICS-kode). Når et forslag til standard innenfor et emne du har valgt, kommer på høring, får du en automatisk varsling per e-post. E-postmeldingen inneholder en direktelink til det aktuelle høringsforslaget.

Systemet gir tilgang til standard-teksten på skjermen og du kan skrive inn høringskommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Alle kommentarer som kommer inn blir tatt opp til behandling.

Høringsforslag er normalt tilgjengelig for kommentering i 2 måneder, men det oppgis høringsfrist for hvert dokument. Det er gratis å laste ned høringsforslag i PDF, men det krever at du er innlogget. Det er samme innlogging som i nettbutikken.

Du kan finne en brukerveiledning under "Hjelp" i høringssystemet.

Standarder på høring

Nasjonale (norskutarbeidede) standarder på høring
Nasjonale standarder på høring er tilgjengelige via "Standarder på høring". Alle nasjonale dokumenter har "prNS" som kjennetegn. For tiden er følgende nasjonale standarder på høring:

Dokument Høringsfrist
prNS 9445:2019 Fiskeoljer i triglyseridform - Sensoriske kvalitetskrav 2019-12-15
prNS-INSTA 2072 Plastic pipes – Butt Fusion (sju deler på høring):  
- Part 1: Definitions and scope 2019-12-31
- Part 2: Welding method 2019-12-31
- Part 3: Visual inspection 2019-12-31
- Part 4: Marking – Documentation 2019-12-31
- Part 5: Defining the durability of weld joints – Destructive test methods 2019-12-31
- Part 6: Welding equipment calibration 2019-12-31
- Part 7: Qualification test 2019-12-31
prBYGGBLANKETT 3428 Avhendingslova – Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført 2019-01-19
prNS 3807 Bruk av heis til evakuering 2019-01-30
prNS 9610 Fallsikring - Arbeid i høyden - Utførelse og opplæring 2020-02-15

NORSOK-standarder
Standard Norge utvikler bransjestandarder for norsk petrolemsindustri. Gå til "NORSOK - enquiry and review" for å se ev. høringsforslag. 

Nye prosjekter
Se Standard Norges oversikt over nye prosjekter på nye områder.

Arbeidsprogram for Norsk Standard
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt utviklet Norsk Standard (lenke finnes også i menyen til venstre). Oversikten viser om standarden er under arbeid, om den er på høring (med høringfrist) eller om det er en ferdig standard.

Oversikt over forslag og nye standarder
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid (lenke finnes også i menyen til venstre).

Sist oppdatert: 2019-12-05