Standarder på høring

Det utarbeides stadig nye standarder, og noen trekkes tilbake. Vi har oversikter som viser forslag til nye prosjekter, hvilke standarder som er ute til høring og hva som har kommet av nye standarder.

Standarder på høring
Denne tjenesten gir tilgang til alle nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og bransjestandarder for petroleumsnæringen (NORSOK) som til enhver tid er på høring. Du kan abonnere på emner (i henhold til ICS-kode). Når et forslag til standard innenfor et emne du har valgt, kommer på høring, får du en automatisk varsling per e-post. E-postmeldingen inneholder en direktelink til det aktuelle høringsforslaget.

Systemet gir tilgang til standard-teksten på skjermen og du kan skrive inn høringskommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Alle kommentarer som kommer inn blir tatt opp til behandling.

Høringsforslag er normalt tilgjengelig for kommentering i 2 måneder, men det oppgis høringsfrist for hvert dokument. Det er gratis å laste ned høringsforslag i PDF, men det krever at du er innlogget. Det er samme innlogging som i nettbutikken.

Du kan finne en brukerveiledning under "Hjelp" i høringssystemet.

Standarder på høring

Nasjonale (norskutarbeidede) standarder på høring
Nasjonale standarder på høring er tilgjengelige via "Standarder på høring". Alle nasjonale dokumenter har "prNS" som kjennetegn. For tiden er følgende nasjonale standarder på høring:

Dokument Høringsfrist
prNS 3514 Organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging 2019-09-01
prNS 3451/A1 Bygningsdelstabell (tillegg) 2019-09-03
prNS6420-ZR Beskrivelsestekster for fasilitetstjenester - Del ZR: Renhold 2019-09-10
prNS 9600-1 Tilkomstteknikk - Del 1: Systembeskrivelse og operative rutiner 2019-09-17
prNS 9600-2 Tilkomstteknikk - Del 2: Krav til personell
2019-09-17
prNS 9600-3 Tilkomstteknikk - Del 3: Opplæringsplaner 2019-09-17
prNS 9600-4 Tilkomstteknikk - Del 4: Krav til opplæringsvirksomheter
2019-09-17
prNS 9600-5 Tilkomstteknikk - Del 5: Krav til virksomheter som tilbyr tjenester
2019-09-17
prNS 9600-6 Tilkomstteknikk - Del 6: Krav til sertifisering og sertifiseringsorgan
2019-09-17
prNS 3910 Brannmateriell - Vedlikehold av håndslokkere 2019-10-15
prNS 3912 Utvendig brannbeskyttelse av bygninger – Planlegging og verifikasjon 2019-10-15

NORSOK-standarder
Standard Norge utvikler bransjestandarder for norsk petrolemsindustri. Gå til "NORSOK - enquiry and review" for å se ev. høringsforslag. 

Nye prosjekter
Se Standard Norges oversikt over nye prosjekter på nye områder.

Arbeidsprogram for Norsk Standard
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt utviklet Norsk Standard (lenke finnes også i menyen til venstre). Oversikten viser om standarden er under arbeid, om den er på høring (med høringfrist) eller om det er en ferdig standard.

Oversikt over forslag og nye standarder
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid (lenke finnes også i menyen til venstre).

Sist oppdatert: 2019-08-07