Standarder på høring

Det utarbeides stadig nye standarder, og noen trekkes tilbake. Vi har oversikter som viser forslag til nye prosjekter, hvilke standarder som er ute til høring og hva som har kommet av nye standarder.

1) Standarder på høring
Denne tjenesten gir tilgang til alle nasjonale (NS), europeiske (EN) og internasjonale (ISO) standarder, og bransjestandarder for petroleumsnæringen (NORSOK) som til enhver tid er på høring. Du kan abonnere på emner (i henhold til ICS-kode).

Når et forslag til standard innenfor et emne du har valgt, kommer på høring, får du en automatisk varsling per e-post. E-postmeldingen inneholder en direktelink til det aktuelle høringsforslaget.

Systemet gir tilgang til standard-teksten på skjermen og du kan skrive inn høringskommentarer og forslag til ny tekst direkte inn i det aktuelle punktet i standarden. Alle kommentarer som kommer inn blir tatt opp til behandling.

Høringsforslag er normalt tilgjengelig for kommentering i 2 måneder, men det oppgis høringsfrist for hvert dokument. Det er gratis å laste ned høringsforslag i PDF, men det krever at du er innlogget. Det er samme innlogging som i nettbutikken.

Du kan finne en brukerveiledning under "Hjelp" i høringssystemet.

Standarder på høring

2) Nasjonale standarder på høring fra Standard Norge
Nasjonale standarder på høring er tilgjengelige via "Standarder på høring". Alle nasjonale dokumenter vil ha "prNS" som kjennetegn. For tiden er følgende nasjonalt utarbeidede standarder på høring:

Dokument Prosjektleder Høringsfrist
NS 476 Maling og belegg - Godkjenning og sertifisering av inspektører for overflatebehandling (aktualitetsundersøkelse) Jens Gran 2017-04-09
prNS 3360 Helsevesen - Unisex pasientslåbrok Hilde Aarefjord 2017-04-27
prNS 3365 Helsevesen - Unisex pasienttruser i strikket metervare Hilde Aarefjord 2017-04-27

prNS 11050 Persontransport – Funksjonelle og tekniske krav til busser i løyvepliktig transport 

Lars Erik Jensen 2017-05-01

Dersom du er interesert i høringer på elektrotekniske standarder kan du finne den informasjonen på NEKs nettsted.

4) NORSOK-standarder
Standard Norge utvikler bransjestandarder for norsk petrolemsindustri. Gå til "NORSOK - enquiry and review" for å se ev. høringsforslag. 

4) Nye prosjekter
Se Standard Norges oversikt over nye prosjekter på nye områder.

5) Arbeidsprogram for Norsk Standard
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt utviklet Norsk Standard (lenke finnes også i menyen til venstre). 

6) Oversikt over forslag og nye standarder
Her kan du finne en oversikt over nasjonalt, europeisk og internasjonalt standardiseringsarbeid fra Standard Norge (lenke finnes også i menyen til venstre).

 

Standard Norges logo med visjonen

Sist oppdatert: 2017-02-22