Tre personer i et møte

Komiteer

Standardiseringsarbeidet er organisert i prosjekter som styres av standardiseringskomiteer. Nasjonalt er det i utgangspunktet ett nivå av komiteer. Internasjonalt organiseres arbeidet i tekniske komiteer med underliggende arbeidsgrupper, og det er i arbeidsgruppene innholdet i standardene utarbeides.

Oppgaven til de nasjonale komiteene er enten å utarbeide nasjonale standarder eller å følge internasjonalt standardiseringsarbeid. Noen komiteen kan også gjøre begge deler. De som følger internasjonalt standardiseringsarbeid omtales gjerne som "speilkomiteer".

Her finner du en oversikt over alle de nasjonale komiteene i Standard Norge.

Standard Norge har utarbeidet Regler for standardiseringsarbeid som gir rammene for standardiseringsarbeidet som skjer i Norge. I tillegg finnes etiske retningslinjer i Standard Norge som også gir rammer for standardiseringsarbeidet. Hovedprinsippene for hvordan standarder skal utarbeides er laget felles, og disse kan du finne i et eget direktiv for utvikling av standarder (ISO/IEC Directives, Part 2 Principles and rules for the structure and drafting og ISO and IEC documents).

SkatteFUNN

SkatteFUNN sin logo

Dersom deltakelse i standardiseringsarbeidet i regi av Standard Norge har til hensikt å utvikle ny kunnskap eller nye ferdigheter for å oppnå en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess med mål om å utgjøre et konkurransefortrinn for bedriften, kan dette kvalifisere til SkatteFUNN.

Les mer om SkatteFUNN og ordningen knyttet til standardisering.

 

Delta i utviklingen av standarder

Er du interessert i å påvirke standardene du og din virksomhet bruker? Kontakt Standard Norge!

Sist oppdatert: 2021-04-28