SN/K 209 Oversettelsestjenester

Den europeiske standardiseringskomiteen CEN/BT/TF har utarbeidet standarden NS-EN 15038 Oversettelsestjenester - Krav til tjenester. Standarden ble fastsatt som Norsk Standard i 2006.

 

Det var aktiv norsk deltakelse i det europeiske arbeidet.

 

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Inger Jørgensen (isj@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)