SN/K 267 Tre og trebaserte materialer

Denne komiteen ble opprettet i 2006 på anmodning fra Treindustrien. Komiteen fungerer som rådgivende for Standard Norge og bidrar til samordning av nasjonale interesser innen fagområdet tre- og trebaserte materialer.

Komiteen skal bidra til at norske interesser og norsk kompetanse fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen tre- og trebaserte materialer.

Komiteen skal følge arbeidet i følgende CEN- og ISO-komiteer:

-           CEN/TC 38 Durability of wood and derived materials

-           CEN/TC 124 Timber structures og ISO/TC 165 Timber structures

-           CEN/TC 112 Wood based panels og ISO/TC 89 Wood based panels

-           CEN/TC 175 Round and sawn timber og ISO/TC 218 Timber

-           CEN/TC 193 Adhesives

-           ISO/PC 287 Chain of custody of Forest Based Products

 

Komiteen skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av de relevante komiteer i ISO og CEN, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

 

Komitéleder:

Audun Øvrum

Faglig ansvarlig:

Hauke Burkart (hbu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)