Aktuelle standarder for tilslag

Standard 

Tittel

Merknad

NS 3468:2019 Grove steinmaterialer til bruk i bygge- og anleggsarbeid – Spesifikasjon. 

Standarden ble utgitt i 2019 for å dekke behovet for spesifikasjon og dokumentasjon av grovere steinmateriale (> 90 mm). Standarden beskriver hvordan materialene skal klassifiseres og dokumenteres, og vil sikre produsenter, leverandører og kunder presise leveranser. 

Les nyhetssak om standarden her

NS-EN 12620:2002 + A1:2008 + NA:2016

Tilslag for betong.

Standarden er oversatt til norsk og det nasjonale tillegget ble revidert utgitt i 2016.

NS-EN 13055:2016

Lett tilslag. 

Standarden ble utgitt i 2016 og foreligger på engelsk. Standarden er ikke publisert i Official Journal, så i forhold til CE-merking så er det disse som gjelder inntil videre:

NS-EN 13055-1: 2002+NA:2007, Lett tilslag - Del 1: Lett tilslag for betong, mørtel og injiseringsmasse

NS-EN 13055-2: 2004, Lett tilslag - Del 2: Lett tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger og for ubunden og bunden bruk

 

NS-EN 13043:2002 + NA:2008

Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer

Standarden er oversatt og utgitt på norsk med et nasjonalt tillegg.

NS-EN 13139:2002

Tilslag for mørtel

Standarden foreligger på engelsk. 

NS-EN 13242: 2002 + A1:2007 + NA:2009

Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging

Standarden er oversatt og utgitt på norsk med et nasjonalt tillegg.

NS-EN 13383-1:2002

Vassbyggingsstein - Del 1: Spesifikasjoner - (innbefattet rettelsesblad AC:2004

Del 2 av standarden omfatter prøvingsmetoder for vassbyggingsstein (NS-EN 13383-2:2002), Vassbyggingsstein - Del 2: Prøvingsmetoder

Standarden foreligger på engelsk. 

NS-EN 13450:2002 + NA:2009

Tilslag for jernbaneballast

Standarden er oversatt og utgitt på norsk med et nasjonalt tillegg.

Sist oppdatert: 2019-05-02