SN/K 030 Bygningers varmeisolering

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Hans Joachim Motzfeldt, AS Rockwool

Faglig ansvarlig:

Ståle Prehn-Sletten (spr@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)