SN/K 077 Trekonstruksjoner

Ønsker du mer informasjon om denne komiteen, ta kontakt med prosjektleder.

Komitéleder:

Erik Aasheim, Norsk Treteknisk Institutt

Faglig ansvarlig:

Dag Burgos (dbu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)