SN/K 121 Helsetekstiler

SN/K 121 består av representanter for helsevesenet, vaskerier og leverandører av bekledningstekstiler. Komiteen har blant annet utarbeidet følgende standarder:

 • NS 3340 Helsevesen – Unisex pasientskjorter i strikket metervare
 • NS 3342 Helsevesen – Unisex frakk
 • NS 3357 Helsevesen – Unisex bukser
 • NS 3361 Helsevesen – Unisexkittel
 • NS 3362 Helsevesen – Unisexbukse med gylf
 • NS 3363 Helsevesen – Unisex pasientbukser i strikket metervare
 • NS 3364 Helsevesen – Unisex legeskjorte
 • NS 3370 Helsevesen – Unisex operasjonsbukse (scrub suit)
 • NS 3371 Helsevesen – Unisex operasjonskittel (scrub suit)
 • NS 3360 Helsevesen – Unisex slåbrok
 • NS 3365 Helsevesen – Unisex pasienttruser i strikket metervare
 • NS 3375:2018 Helse- og omsorgstjenester – Hijab for helsepersonell
 • NS 3374:2018 Helse- og omsorgstjenester – Unisex varmejakke for helsepersonell 
 • NS 3380: 2018 Helse- og omsorgstjenester – Laken

Hensikten med disse standardene er å redusere antall modeller og tilpasse produktstørrelsene til dagens brukere. Færre modeller og bedre tilpasning vil medføre store besparelser i innkjøp, lagerplass og vedlikehold.

Komiteens mandat:

"Komiteen skal gjennomgå tidligere utarbeidede Norsk Standard for bekledningstekstiler for helsesektoren for, dersom behov

 • revidere gamle Norsk Standard for bekledning,
 • utarbeide nye Norsk Standard for bekledning,
 • trekke tilbake aktuelle standarder.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år, med mulighet for forlengelse på to år.

På sitt første møte skal komiteen velge leder og fastsette en fremdriftsplan i samsvar med mandatet.Dersom komiteen finner det hensiktsmessig kan komiteen opprette arbeidsgrupper med eksperter innenfor spesifikke fagområder.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Råderetten for det immaterielle innholdet forblir hos den/de som har utviklet dette.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses Standard Norges budsjett. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering til Standard Norge kan føre til at komiteen blir nedlagt."

Komitéleder:

Kjersti Helen Røli Hope

Faglig ansvarlig:

Hilde Aarefjord (haa@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)