SN/K 127 Miljøledelse

SN/K 127 Miljøstyring skal:

 • følge opp ISO/TC 207 Environmental mangement gjennom deltakelse i relevante standardiseringsprosjekt og ved å vurdere og kommentere forslag til standarder samt gi forslag til norsk stemmegivning
 • avdekke feil og mangler i eksisterende standarder/dokumenter fra ISO/TC 207 gjennom erfaring ved bruk
 • vurdere behovet for oversettelse og foreslå hvilke standarder og dokumenter fra ISO/TC 207 som bør oversettes til norsk
 • diskutere utviklingen av EMAS i forhold til utviklingen av 14000-serien
 • gi innspill til CEN/SABE (CEN’s Strategic Advisory Body on Environment) og CEN/SABE/EMT (Environmental management Team) vedrørende miljøstyringsspørsmål i europeisk standardisering 
 • vurdere og gi råd om hvordan standardene fra ISO/TC 207 kan komme til nytte
 • bidra til å markedsføre bruk og implementering av ISO 14000-standardene
 • diskutere og gi innspill til harmoniseringen av ISO 14000-serien i forhold til andre styringssystemer.

ISO/TC 207 utarbeider standarder for miljøstyring og for tilstøtende områder.

Følgende underkomiteer (SCer) er etablert:

 • SC 1 Miljøstyringssystemer
 • SC 2 Miljørevisjoner
 • SC 3 Miljømerking og –deklarasjoner
 • SC 4 Miljøprestasjoner
 • SC 5 Livsløpsvurderinger
 • SC 7 Klimagasser
 • TCG Terminologi for miljøstyring 

Om ISO/TC 207 Environmental management

Komitéleder:

Faglig ansvarlig:

Knut Jonassen (kjo@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)