SN/K 185 Beskrivelses- og prosesseringsspråk for dokumenter

Sektorstyret IKT besluttet i oktober 2011 at arbeidet i ISO/IEC JTC 1/SC 34 Document description and processing languages skal følges av SN/K 163 Grunnlagsstandarder IKT.

Det vises forøvrig til dokumentet "Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge".

Komitéleder:

Åpen

Faglig ansvarlig:

Merete Holmen Murvold (mmu@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)